II Tríatlon Solidario Concello de Negreira (Popular)

II Tríatlon Solidario Concello de Negreira (Popular)

14/11/2016

Regulamento TriNegreira V2

 

INSCRICIÓN INDIVIDUAL:

https://www.rockthesport.com/evento/iitratlonsolidarioconcellodenegreira

 

 INSCRICIÓN RELEVOS *(como a inscrición individual non chegou o tope, continúa aberta a de equipos ata as 23:59 horas de hoxe, 13/06/2017):

EQUIPOS DE RELEVOS- Limitado a 20 equipos

INSCRICIÓN Equipos II Tríatlon Solidario de Negreira a 13-06-2017

 

Enviarase o seguinte formulario con todos os datos cubertos de cada participante, xuntando o xustificante de pagamento e a copia do DNI en vigor á Federación (fegatri@hotmail.com)
Todos os integrantes do relevo que non sexan federados deberán facer a licenza de 1 día

O pagamento, só para os relevos, farase no Nº de conta da Federación Galega de Tríatlon e P.M.:
Banco Sabadell ES37 0081 5223 16 0001338040
Custe Equipo 24 € + (12 euros por cada participante non federado)
Os cadetes non federados só pagarán os 6€ da licenza de un día de menores

NOME EQUIPO:______________________________________
TELÉFONO: __________________________________________
SECTOR DNI NOME E APELIDOS:
NATACIÓN: _________________________________________
CICLISMO: __________________________________________
CARREIRA: __________________________________________
*Imprescindible , para que a inscrición sexa válida, enviar copia do DNI dos participantes non federados.
Entregas de Premios

-Os/as deportistas e/ou clubs que non estean na entrega de premios (salvo causa de forza maior) non os recibirán, e serán sancionados por desconsideración ao organizador e ao resto dos deportistas (segundo os estatutos en vigor). Aquel deportista ou club que non estea presente na chamada ao podio será sancionado con 25 e 50 euros respectivamente e non poderá participar ata o seu abono.

 

PERCORRIDOS:

Natación  Ciclismo  Carreira a pé def