Comisión Delegada

Comisión Delegada

*NA ACTUALIDADE A FEDERACIÓN ESTÁ EN PROCESO ELECTORAL

 

______________________________________________________________________________

MEMBROS DA COMISIÓN DELEGADA DA FEDERACIÓN GALEGA DE TRÍATLON E PÉNTATLON MODERNO

Presidente/a da Federación

Club Tríatlon Ferrol (Clubs)
Club Triatlón Santiago (Clubs)
Nosportlimit-Trek Galicia (Clubs)

Lorena García Lago (deportistas)

Marcos Rodríguez Baliña (deportistas)

Ruth Ballesteros Canel (Técnicos)

Logística del Deporte, La cultura y el Ocio S.L.U. (Organizadores/Xuíces)

• Comisión Delegada designada por acta da Xunta Electoral de 16 de Novembro de 2014. • O voto dos clubs será exercido polo seu presidente ou persoa en quen se delegue por escrito según os estatutos do club