Xunta Directiva

Xunta Directiva

XUNTA DIRECTIVA DA FEDERACIÓN GALEGA DE TRÍATLON E PÉNTATLON MODERNO
PRESIDENTE:  OSCAR JOSÉ SURIS REGUEIRO
VICEPRESIDENTE:  LUÍS ALBERTO PIÑA REFOJOS
SECRETARIA:  Mª DE LOS ANGELES OTERO TRIGO
TESOUREIRO:  ROBERTO GÓMEZ ÁLVAREZ
VOCAL:  FRANCISCO VILLANUEVA GONZÁLEZ
VOCAL:  ARTURO LÓPEZ LAGO
VOCAL:  JOSÉ MANUEL CURIESES LÓPEZ
VOCAL:  JONATHAN CANCELA LOPERA
VOCAL:  FLORINDO JOSÉ GONZÁLEZ GONZÁLEZ
VOCAL:  ENRIQUE JOSÉ HIDALGO LUGO

VOCAL: LORENA GARCÍA LAGO

VOCAL: SANTIAGO ESCUDERO PEREIRA

 

DELEGACIÓNS TERRITORIAIS DA FEGATRI:

As súas labores serán representativas (en probas, eventos, presentacións…) e tamén exercerán de interlocutores para o traslado de suxerencias, queixas, e demais comunicacións que surxan por parte dos clubs e deportistas da súa provincia ou comarca.
Arturo López Lago (Delegado provincia de A Coruña): delegacioncoruna@fegatri.org
Juán Carlos Brión (Delegado comarca Santiago): comarcasantiago@fegatri.org
Francisco Villanueva González (Delegado provincia de Lugo): delegacionlugo@fegatri.org
Florindo José González González e Santiago Escudero Pereira (Delegados provincia de Ourense): delegacionourense@fegatri.org
José Manuel Curieses López (Delegado provincia de Pontevedra): delegacionpontevedra@fegatri.org