Xunta Directiva

Xunta Directiva

NA ACTUALIDADE A FEDERACIÓN ESTÁ EN PROCESO ELECTORAL:

Unha vez presentadas as correspondentes renuncias a Comisión Xestora queda integrada polos seguintes membros:

Presidente: Óscar José Suris Regueiro
Secretaria Xeral: Mª de los Ángeles Otero Trigo
Tesoureria: Roberto Gómez Álvarez
Vogal: Enrique Hidalgo Lugo
Vogal: José Antonio Formoso Pita
Vogal: Ruth Ballesteros Canel

 

En Lugo, a 27  de setembro de 2018.

 

______________________________________________________________________________

ELECCIÓNS 2018

En aplicación do Regulamento Electoral, aprobado pola Asemblea Xeral e, finalmente, pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, conforme ao Decreto 16/2018 do 15 de febreiro, polo que se establecen as bases e os criterios para a elaboración dos regulamentos electorais que deben rexer a realización dos procesos electorais das federacións deportivas galegas, o Presidente da Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno

CONVOCA:

Eleccións para a renovación dos Órganos de Goberno da Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno (FEGATRI): Asemblea Xeral, Comisión Delegada e Presidencia, segundo o Regulamento Electoral e nos prazos estipulados polo Calendario Electoral.

Por este motivo, disólvese a Xunta Directiva que pasa a ser substituída por unha Comisión Xestora ata a finalización do proceso electoral, segundo recolle o mencionado Regulamento.

A Comisión Xestora está integrada polos seguintes membros:
Presidente: Óscar José Suris Regueiro
Secretaria Xeral: Mª de los Ángeles Otero Trigo
Tesoureria: Roberto Gómez Álvarez
Vogal: Luis Alberto Piña Refojos
Vogal: Enrique Hidalgo Lugo
Vogal: José Antonio Formoso Pita
Vogal: Lorena García Lago
Vogal: Ruth Ballesteros Canel
Vogal: Miguel Alejandro Fernández Vázquez

En Lugo, a 8 de agosto de 2018.

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

XUNTA DIRECTIVA DA FEDERACIÓN GALEGA DE TRÍATLON E PÉNTATLON MODERNO
PRESIDENTE:  OSCAR JOSÉ SURIS REGUEIRO
VICEPRESIDENTE:  LUÍS ALBERTO PIÑA REFOJOS
SECRETARIA:  Mª DE LOS ANGELES OTERO TRIGO
TESOUREIRO:  ROBERTO GÓMEZ ÁLVAREZ
VOCAL:  FRANCISCO VILLANUEVA GONZÁLEZ
VOCAL:  ARTURO LÓPEZ LAGO
VOCAL:  JOSÉ MANUEL CURIESES LÓPEZ
VOCAL:  JONATHAN CANCELA LOPERA
VOCAL:  FLORINDO JOSÉ GONZÁLEZ GONZÁLEZ
VOCAL:  ENRIQUE JOSÉ HIDALGO LUGO

VOCAL: LORENA GARCÍA LAGO

VOCAL: SANTIAGO ESCUDERO PEREIRA

 

DELEGACIÓNS TERRITORIAIS DA FEGATRI:

As súas labores serán representativas (en probas, eventos, presentacións…) e tamén exercerán de interlocutores para o traslado de suxerencias, queixas, e demais comunicacións que surxan por parte dos clubs e deportistas da súa provincia ou comarca.
Arturo López Lago (Delegado provincia de A Coruña): delegacioncoruna@fegatri.org
Juán Carlos Brión (Delegado comarca Santiago): comarcasantiago@fegatri.org
Francisco Villanueva González (Delegado provincia de Lugo): delegacionlugo@fegatri.org
Florindo José González González e Santiago Escudero Pereira (Delegados provincia de Ourense): delegacionourense@fegatri.org
José Manuel Curieses López (Delegado provincia de Pontevedra): delegacionpontevedra@fegatri.org