Explicando as normas

Explicando as normas

 

AQUÍ TEDES ALGUNHAS DAS SANCIÓNS MÁIS COMÚNS NAS DIFERENTES ÁREAS.

 Pica nas ligazóns para velas.

 Sancións nas TRANSICIÓNS

Sancións na SAÍDA E NATACIÓN

Sancións CICLISMO

Sancións CARREIRA A PÉ

Sancións COMÚNS

 

**ERROS SANCIONABLES COMETIDOS A MIÚDO POLOS DEPORTISTAS

(Ver Regulamento de competición  para ampliar información)

 

√  -IMPRESCINDIBLE- DNI ou LICENZA con foto (art. 2.2).

O deportista acudirá  identificado á área de transición,  para pasar o control de material. (Documento oficial)

Non se permitirá a participación de ningún participante que non estea no listado facilitado pola organización e previamente visado pola Fegatri.

√  – CASCO PECHADO SEMPRE QUE  HAXA CONTACTO COA BICICLETA . (art 5.2)

O casco debe ir posto e pechado en todo momento no que se ten contacto coa bicicleta.

Cando pasamos o control de material

Nos quecementos

En todo o sector ciclista

Na área de transición

Antes de coller a bicicleta do soporte

Ata o momento en que se deposita a bicicleta no soporte, unha vez deixamos a bicicleta no soporte xa se pode abrir e sacar.

 √  -O DORSAL NON PODE IR Á AUGA E LEVARASE ATA A META (art 2.7)

Está prohibido levar o dorsal á auga, nin cando se use neopreno

O dorsal quedará na transición e poñerase para ir ao ciclismo.

O dorsal será claramente visible, en todo momento, no resto de  sectores  e  na entrada á meta.

  √  – CIRCULACIÓN CORRECTA NA TRANSICIÓN (art 7)

Débese acceder polo pasillo correcto e respectar o senso de circulación

Prohibido pasar por baixo ou por riba das barras ou soportes das bicicletas

√  – PROHIBIDO AGARRARSE ÁS ÁRBORES, VALOS OU MATERIAL URBANO PARA IMPULSARSE NOS XIROS(art 6.1)

O deportista non pode agarrarse nos xiros ou curvas aos valos, árbores, farolas ou calquera outro material.

 √  – OLLO Á BICICLETA (art. 5.2)

O guiador-    

Curva tradicional para competición de estrada. Extremos taponados

tapóns NON!!

O acople

En competicións onde se pode ir a roda, “drafting” permitido, non superará o extremo da maneta de freo

acoplePECHADO OU UNIDO POR PEZA RÍXIDA

A roda

Non menos de 12 radios.

Radios de menos de 10 mm

√  -RESPONSABILIDADE XERAL DO ATLETA (2.2)

Obriga de coñecer o circuíto e o regulamento

Responsabilidade de completar o circuíto

√  -AXUDAS EXTERNAS (2.3)

Non  se permite ningún tipo de axuda, agás o avituallamento entre triatletas.

Os adestradores deben dar as indicacións quietos dende fóra do circuíto.

Non se pode abandoar o material entregándoo aos adestradores ou expectadores.