II Trishark Narón (Popular)

II Trishark Narón (Popular)

21/11/2017

REGULAMENTO:

doc_triSahark_Normativav1 gal-1

doc_triSahark_Normativav1 esp

INSCRICIÓN PROBA SPRINT:

https://www.rockthesport.com/es/evento/trisharknaronsprint

INSCRICIÓN PROBA SUPER SPRINT:

https://www.rockthesport.com/es/evento/trisharknaronsupersprint

 

Información Seguro Deportivo:

https://fegatri.org/federacion/seguro-deportivo/

Entregas de Premios

-Os/as deportistas e/ou clubs que non estean na entrega de premios (salvo causa de forza maior) non os recibirán, e serán sancionados por desconsideración ao organizador e ao resto dos deportistas (segundo os estatutos en vigor). Aquel deportista ou club que non estea presente na chamada ao podio será sancionado con 25 e 50 euros respectivamente e non poderá participar ata o seu abono.

 

Máis información en: https://trisharknaron.wixsite.com/2018