PROBA SUSPENDIDA -Tríatlon Concello de Viveiro (Circuíto)-

PROBA SUSPENDIDA -Tríatlon Concello de Viveiro (Circuíto)-

24/10/2019

 

PROBA SUSPENDIDA.- Debido á coincidencia con outros eventos no Concello de Viveiro, a celebrar na mesma fin de semana,  non se pode conceder o permiso para disputar a mesma. (Pendiente de recalendarización ou ubicación por parte do organizador)

 

REGULAMENTO

 

INSCRICIÓNS

 

Información Seguro Deportivo:

https://fegatri.org/federacion/seguro-deportivo/

Entregas de Premios

-Os/as deportistas e/ou clubs que non estean na entrega de premios (salvo causa de forza maior) non os recibirán, e serán sancionados por desconsideración ao organizador e ao resto dos deportistas (segundo os estatutos en vigor). Aquel deportista ou club que non estea presente na chamada ao podio será sancionado con 25 e 50 euros respectivamente e non poderá participar ata o seu abono.