XI TRÍATLON CIDADE DE A CORUÑA E PROBA CIRCUÍTO MENORES

XI TRÍATLON CIDADE DE A CORUÑA E PROBA CIRCUÍTO MENORES

08/05/2017

REGULAMENTO Tríatlon Cidade de A Coruña

 

INSCRICIÓN PROBA FEDERADA E POPULAR:

https://www.rockthesport.com/evento/xitratloncidadedeacorua

INSCRICIÓN PROBA CIRCUÍTO MENORES:

https://www.rockthesport.com/evento/tratloncidadedacoruaprobacircuitomenores

 

Entregas de Premios

-Os/as deportistas e/ou clubs que non estean na entrega de premios (salvo causa de forza maior) non os recibirán, e serán sancionados por desconsideración ao organizador e ao resto dos deportistas (segundo os estatutos en vigor). Aquel deportista ou club que non estea presente na chamada ao podio será sancionado con 25 e 50 euros respectivamente e non poderá participar ata o seu abono.

*Os percorridos serán os mesmos que para a proba do Clasificatorio do Cto de España, adaptando as distancias.

PERCORRIDOS

cartelTriCoru