Licencias 2018 e anterior

Licencias 2018 e anterior

LICENCIAS 2018 TRÍATLON:

*Importante: Todos aqueles clubs (renovacións e novos) que non teñan a documentación subida deben subila á plataforma. No momento de facer a solicitude o programa solicita a documentación que se precisa, esta debe estar actualizada. 

Proceso tramitación Licencias 2018

Manual tramitación Licencias Federativas. Clubes.

Manual tramitación Licencias Federativas:Deportistas/Técnicos/Oficiales e INDEPENDIENTES.

SOLICITUDE LICENZA CLUB

SOLICITUDE DE LICENZA 2018 DEP-TEC-XUIZ

CATEGORÍAS Tríatlon 2018:

http://triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2018/01/Categorias-2018.pdf

 

LICENCIAS 2018 PÉNTATLON MODERNO:

Para a tramitación da licenza de Péntatlon é necesario enviar á Federación a seguinte documentación (ben directamente ou ben a través do Club):

Solicitude cuberta e asinada (orixinal)*

Copia do DNI en vigor**

Dúas fotos tamaño carné

 

*No caso dos menores debe estar asinada tamén polo pai/nai e/ou tutor e xuntarase a copia do DNI.

**No caso de non posuir DNI será preciso enviar a copia do libro de familia.

Os abonos das licenzas faranse ó correspondente club.

 

Cuota de licencias 2018 Péntatlon Moderno

SOLICITUDE LICENZA PÉNTATLON MODERNO

 

 

 

_______________________________________________________________________________

LICENCIAS 2017:

PROCESO DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS 2017

CATEGORÍAS 2017

Manual tramitación Licencias Federativas. Clubes.

Manual tramitación Licencias Federativas:Deportistas/Técnicos/Oficiales e INDEPENDIENTES.

SOLICITUDE LICENZA CLUB

SOLICITUDE DE LICENZA DEPORTISTA-XUÍZ/A-TÉCNICO/A 2017

____________________________________________________________________________

LICENCIAS 2016:

PROCESO DE TRAMITACIÓN DE LICENZAS 2016

____________________________________________________________________________

PROCESO TRAMITACIÓN LICENCIAS 2015

SOLICITUDE DE LICENZA DEPORTISTA-XUÍZ/A-TÉCNICO/A 2015

*Os/as deportistas que enviaron o formulario da tempada 2014 deberán enviar de novo formulario actualizado.

SOLICITUDE LICENZA CLUB

SOLICITUDE INVITACIÓN PARTICIPACIÓN DEPORTISTAS OUTRAS COMUNIDADES