Licencias 2019

Licencias 2019

 


LICENCIAS 2019 TRÍATLON:

*Importante: Todos aqueles clubs (renovacións e novos) que non teñan a documentación subida deben subila á plataforma. No momento de facer a solicitude o programa solicita a documentación que se precisa, esta debe estar actualizada. 

Proceso-tramitación-Licencias-2019-B

DOCUMENTO AUTORIZACIÓN MENORES fegatri

Manual tramitación Licencias Federativas. Clubes.

Manual tramitación Licencias Federativas:Deportistas/Técnicos/Oficiales e INDEPENDIENTES.

SOLICITUDE LICENZA CLUB

SOLICITUDE DE LICENZA DEPORTISTA-XUÍZ/A-TÉCNICO/A 2019

CATEGORÍAS Tríatlon 2019:

http://triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2018/01/Categorias-2019.pdf

 

LOPDP- TODOS OS FEDERADOS DEBEN FACER CHEGAR O FORMULARIO DE PROTECCIÓN DE DATOS, CUBERTO E ASINADO, PARA PODER VALIDAR AS LICENZAS

Ficha Protección Datos Clubs 

Ficha deportistas Triatlón  proteccion datos

Ficha autorización menores de 14 anos protección datos

Ficha Deportistas non federados Protección de datos

 

LICENCIAS 2019 PÉNTATLON MODERNO:

Para a tramitación da licenza de Péntatlon é necesario enviar á Federación a seguinte documentación (ben directamente ou ben a través do Club):

Solicitude cuberta e asinada (orixinal)*

Documentos protección de datos e autorización de menores

Copia do DNI en vigor**

Dúas fotos tamaño carné

**No caso de non posuir DNI será preciso enviar a copia do libro de familia.

Os abonos das licenzas faranse ó correspondente club.

solicitud_de_licencia_FEPM 2019

DOCUMENTO AUTORIZACIÓN MENORES PM

DOCUMENTO PROTECCIÓN DE DATOS AUTORIZACIÓN MENORES PM

*Os prezos están pendentes de aprobación (Asemblea xeral da FEPM). Unha vez nos sexan remitidos, serán publicados.