Licencias 2020

Licencias 2020

LICENCIAS 2020

TRÍATLON:

  • *Importante: Todos aqueles clubs (renovacións e novos) que non teñan a documentación subida deben subila á plataforma. No momento de facer a solicitude o programa solicita a documentación que se precisa, esta debe estar actualizada. 

PROCEDEMENTO DE TRAMITACIÓN DE LICENZAS

-SOLICITUDE DE LICENZA DE CLUB/ORGANIZADOR

LOPDP- TODOS OS FEDERADOS DEBEN ACHEGAR E/OU SUBIR Á PLATAFORMA O FORMULARIO DE PROTECCIÓN DE DATOS, CUBERTO E ASINADO, PARA PODER VALIDAR AS LICENZAS 

LICENCIAS 2020

PÉNTATLON MODERNO:

PROCEDEMENTO DE TRAMITACIÓN DE LICENZAS

Para a tramitación da licenza de Péntatlon é necesario enviar á Federación a seguinte documentación (ben directamente ou ben a través do Club):

  • Solicitude cuberta e asinada (orixinal)*
  • Documentos protección de datos e autorización de menores correspondentes
  • Copia do DNI* en vigor  – *(No caso de menores que non posúan DNI será preciso enviar a copia do libro de familia)
  • Foto tamaño carné
  • Pagamento
  •  

Cuota-de-licencias-2020-Péntatlon-Moderno (Actualiz. 2020)

Os abonos das licenzas faranse a través do correspondente club.

LOPDP- TODOS OS FEDERADOS DEBEN ACHEGAR O FORMULARIO DE PROTECCIÓN DE DATOS, CUBERTO E ASINADO, PARA PODER VALIDAR AS LICENZAS NA PLATAFORMA

*Prezos  pendentes de aprobación (Asemblea xeral  FEPM). Unha vez remitidos, serán publicados.