ARTº8 INFORMACIÓN ECONÓMICA, ORZAMENTARIA E ESTADÍSTICA

ARTº8 INFORMACIÓN ECONÓMICA, ORZAMENTARIA E ESTADÍSTICA

TEMPADA 2018:

ARTº 8.-INFORMACIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA E ESTADÍSTICA

A) SUBVENCIÓNS E AXUDAS:

XUNTA DE GALICIA
Con data 4 de Abril de 2018, a Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno susbcribiu o Convenio de Colaboración coa Secretaria Xeral Para O Deporte da Xunta de Galicia por importe de 139.248,00€ para a presente tempada 2018. Dito convenio ten por obxeto atender ós seguintes programas de gastos: Gastos Xerais de Funcionamento, Programa de Tecnificación e Rendemento no CGTD, Actividade Deportiva Ordinaria, Programa Tokio 2020, Actividade Depotiva de Promoción e Outros Proxectos de Especial Relevancia.

http://deporte.xunta.gal/adjuntos/cTexto/46_2_traiatlonconvenio_0.pdf

 

INSTITUTO MUNICIPAL DOS DEPORTES DO CONCELLO DE PONTEVEDRA:

Concesión de unha subvención por importe de 1.980,00 € que ten por obxeto a actividade desenvolta na ESCOLA MUNICIPAL DE TRÍATLON de Pontevedra (tempada 2017/2018). 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

TEMPADA 2017:

 

ARTº 8.-INFORMACIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA E ESTADÍSTICA

A) SUBVENCIÓNS E AXUDAS:

XUNTA DE GALICIA
Con data 24 de Abril de 2017, a Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno susbcribiu o Convenio de Colaboración coa Secretaria Xeral Para O Deporte da Xunta de Galicia por importe de 137.286,60€ para a presente tempada 2017. Dito convenio ten por obxeto atender ós seguintes programas de gastos: Gastos Xerais de Funcionamento, Programa Campionatos Galegos, Programa de Tecnificación, Programa de Rendemento e Programa Tokio 2020.

 

INSTITUTO MUNICIPAL DOS DEPORTES DO CONCELLO DE PONTEVEDRA:

Concesión de unha subvención por importe de 2.100,00 € que ten por obxeto a actividade desenvolta na ESCOLA MUNICIPAL DE TRÍATLON de Pontevedra (tempada 2016/2017).

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ESCOLAS DEPORTIVAS DO CONCELLO DE VIGO:

Concesión de unha subvención por importe de 2.154,00 € que ten por obxeto a actividade desenvolta na ESCOLA MUNICIPAL DE TRÍATLON de Vigo (tempada 2016/2017).

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN (FETRI):

Concesión de unha subvención para os Centros de Tecnificación Nacional: Concesión ayudas 2017

 

AXUDAS CONCEDIDAS POLA FEDERACIÓN:

AXUDAS A COMPETICIÓN INTERNACIONAL TEMPADA 2017

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DA CONVOCATORIA DE  “AXUDAS COMPETICIÓN INTERNACIONAL TEMPADA 2017”: RESOLUCIÓN DEFINITIVA AXUDAS INTERNACIONAIS 2017

A convocatoria das axudas a probas internacionais foi publicada o 10 de Xullo de 2017:

https://fegatri.org/wp-content/uploads/2017/07/AXUDAS-PROBAS-INTERNACIONAIS-2017.pdf

 

C) CONTAS ANUAIS:

TEMPADA 2017

Acta Asemblea Xeral Ordinaria 27-04-2018

Balance 2017

Perdidas e Ganancias 2017

Cadro de Xestión 2017

 

______________________________________________________________________________

TEMPADA 2016

A) SUBVENCIÓNS E AXUDAS:

-XUNTA DE GALICIA
En virtude do Convenio de Colaboración de 18 de Marzo de 2014 susbcrito coa Secretaria Xeral Para O Deporte da Xunta de Galicia, estableceuse un convenio trianual a razón de 140.000 € anuales que ten por obxeto atender ós seguintes programas de gastos: Gastos Xerais de Funcionamento, Actividade Deportiva e Competitiva Ordinaria, Programa de Tecnificación Rendemento-Programa Río 2016, Grupo Especial de Alto Rendemento, Programa Río 2016 e Outros proxectos de especial relevancia (Tempada 2016: Copa do Rei e Copa da Raíña de Tríatlon e Campionato de España de Tríatlon Por Relevos, Campionato de España de Duatlón por Clubs, Copa do Campionato de España de Péntatlon Moderno e Proba Internacional de Péntatlon Moderno).

CONTÍAS ANUAIS:

2014: 140.834,00€

2015: 131.831,00€

2016: 133.834,00€

 

PORCENTAXE SOBRE ORZAMENTOS:

2014: 37,41%

2015: 30,99%

2016: 29,86%

 

DEPUTACIÓN DE A CORUÑA:

Concesión de unha subvención por importe de 2.594,24 € que ten por obxeto a actividade desenvolta na ESCOLA PROVINCIAL DE TRÍATLON E PÉNTATLON MODERNO E ACTIVIDADES DE FOMENTO DO TRÍATLON E PÉNTATLON MODERNO NO ÁMBITO ESCOLAR E DO TEMPO DE LECER (tempada 2016).

Concesión de unha subvención por importe de 2.396,90 € que ten por obxeto a ORGANIZACIÓN DOS CAMPIONATOS DE ESPAÑA DE BIATLÓN E CAMPIONATO DE ESPAÑA DE TRÍATLE na tempada 2016.

 – INSTITUTO MUNICIPAL DOS DEPORTES DO CONCELLO DE PONTEVEDRA:

Concesión de unha subvención por importe de 2.460,00 € que ten por obxeto a actividade desenvolta na ESCOLA MUNICIPAL DE TRÍATLON de Pontevedra (tempada 2015/2016).

 – FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN (FETRI):

Concesión de unha subvención para os Centros de Tecnificación Nacional: Circular.7.17.Direccion-Tecnica.Resolucion-Subvenciones-Centros-de-Tecnificacion-2016

 

AXUDAS CONCEDIDAS POLA FEDERACIÓN:

AXUDAS A COMPETICIÓN INTERNACIONAL TEMPADA 2016

https://fegatri.org/resolucion-definitiva-axudas-competicion-internacional-tempada-2016/

A convocatoria das axudas a probas internacionais foi publicada o 24 de Maio de 2016:

AXUDAS FEGATRI A PROBAS INTERNACIONAIS 2016

 

ADXUDICACIÓN DE BOLSAS DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DE TRÍATLON (TEMPADA 2015):

ADXUDICACIÓN BOLSAS MATERIAL ESCOLAS TRÍATLON

CONVOCATORIA:

https://fegatri.org/convocatoria-de-bolsas-de-material-para-escolas-de-triatlon-2015/

 

B) ORZAMENTOS FEDERATIVOS:

ORZAMENTOS 2018

ORZAMENTOS 2017

Orzamentos 2016

https://fegatri.org/wp-content/uploads/2013/04/ORZAMENTOS-2015.pdf

C) CONTAS ANUAIS:

TEMPADA 2016

INFORME DE AUDITORIA 2016

MEMORIA AUDITADA 2016

BALANCE PYMES AUDITADO 2016

PERDIDAS Y GANANCIAS AUDITADAS 2016

 ASEMBLEA ORDINARIA FEGATRI (25/04/2017):

https://fegatri.org/wp-content/uploads/2017/05/Acta-asemblea-Xeral-25-04-2017.pdf

Balance 2016

Balance 2016 comparado

PyG 2016

PyG 2016 comparado

Desviacións orzamento 2016

 

TEMPADA 2015

Balance FEGATRI 2015

PyG 2015 comparado

MEMORIA ECONÓMICA 2015

TEMPADA 2014

Balance 2014 rev

Perdas e ganancias 2014 e aclaración

Balance 2014 FEGATRI

P y G 2014 FEGATRI

D) INFORMES AUDITORÍAS:

INFORME DE AUDITORIA 2016

INFORME DE AUDITORIA 2014

INFORME DE AUDITORIA 2010

E) RETRIBUCIÓNS ANUAIS DOS MÁXIMOS RESPONSABLES FEDERATIVOS:

Conforme o artº 57 dos Estatutos da Federación a pertenza á Xunta Directiva é un cargo honorífico, sen que se teña establecido compensación económica algunha a favor dos seus membros.

DIETAS: Non se aboaron dietas na tempada 2014 a ningún membro da Xunta Directiva.

DIETAS: Non se aboaron dietas na tempada 2015 a ningún membro da Xunta Directiva.

DIETAS: Non se aboaron dietas na tempada 2016 a ningún membro da Xunta Directiva.

DIETAS: Non se aboaron dietas na tempada 2017 a ningún membro da Xunta Directiva.

DIETAS: Non se aboaron dietas na tempada 2018 a ningún membro da Xunta Directiva.