RETRIBUCIÓNS ANUAIS DOS MÁXIMOS RESPONSABLES FEDERATIVOS

RETRIBUCIÓNS ANUAIS DOS MÁXIMOS RESPONSABLES FEDERATIVOS

D) RETRIBUCIÓNS ANUAIS DOS MÁXIMOS RESPONSABLES FEDERATIVOS:

Conforme o artº 57 dos Estatutos da Federación a pertenza á Xunta Directiva é un cargo honorífico, sen que se teña establecido compensación económica algunha a favor dos seus membros.

DIETAS: Non se aboaron dietas na tempada 2014 a ningún membro da Xunta Directiva.

DIETAS: Non se aboaron dietas na tempada 2015 a ningún membro da Xunta Directiva.

DIETAS: Non se aboaron dietas na tempada 2016 a ningún membro da Xunta Directiva.

DIETAS: Non se aboaron dietas na tempada 2017 a ningún membro da Xunta Directiva.

DIETAS: Non se aboaron dietas na tempada 2018 a ningún membro da Xunta Directiva.

DIETAS: Non se aboaron dietas na tempada 2019 a ningún membro da Xunta Directiva, salvo a compensación de gasto de quilometraxe establecida a 0,19/Km.  para as viaxes de representación federativa.

DIETAS: Non se aboaron dietas na tempada 2020 a ningún membro da Xunta Directiva, salvo a compensación de gasto de quilometraxe establecida a 0,19/Km. para as viaxes de representación federativa.