Seguro Deportivo 2019

Seguro Deportivo 2019

SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS 2019

*MOI IMPORTANTE:

É OBRIGATORIO SEGUIR O PROTOCOLO DE ASISTENCIA

OS ACCIDENTES DEBEN SER COMUNICADOS NUN PRAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS

ANTES DE ASISTIR A NINGÚN CENTRO DÉBESE CONTACTAR COA ASEGURADORA (902 020 116) *ver protocolo de asistencia.

INFORMACIÓN SOBRE COBERTURAS:

¿Qué cubre el seguro deportivo?, resumen

SEGURO DEPORTIVO 2019 (para os menores de 6 anos e para os de 17 anos en diante e todas as licenzas de 1 día):

PÓLIZA Nº 50225351 – PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Correos para envío da documentación ó seguro:

prestacionespap@caser.es

prestaciones-sg@caser.es

PARTE DE ACCIDENTES: SERÁ VALIDADO DENDE A FEDERACIÓN PREVIO PAGO DE 5 EUROS EN CONCEPTO DE TRAMITACIÓN (aprobado en Asemblea do 17/12/2015). Deberase enviar xunto co resgardo do pago á Federación (fegatri@hotmail.com), para poder proceder á validación do mesmo (deberá  estar cuberto con todos os datos: datos do lesionado, data do accidente, hora e lugar do mesmo, descrición do accidente, danos sufridos e datos de quen certifica o accidente, …).

*Ningún parte será admitido pola aseguradora sen o correspondente número de expedente e o selo da Federación.

Nº de conta para o ingreso:
Federación Galega de P.M. e Tríatlon
Banco Sabadell ES37 0081 5223 16 0001338040

 

PARTE ACCIDENTE DEPORTIVO:

Talón Accidentes 50225351 – FEGATRI

COMPAÑÍA: CASER SEGUROS

Nº PÓLIZA: 50225351

PÓLIZA: Póliza 50225351 Accidentes

ASISTENCIA MÉDICA EN EL EXTRANJERO 2019: EXTRANJERO-FEGATRI.RECT.

 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GENERAL

COMPAÑÍA: CASER SEGUROS

Nº PÓLIZA:01228055

PÓLIZA: Póliza-RC-01228055