Seguro Deportivo 2020

Seguro Deportivo 2020

SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS 2020

SEGURO DEPORTIVO 2020 (Menores de 6 anos e para os de 17 anos en diante e todas as licenzas de 1 día):

É OBRIGATORIO SEGUIR O PROTOCOLO DE ASISTENCIA

Protocolo e certificado de accidente

Os accidentes deben ser comunicados a través do Teléfono  24 Horas de MAPFRE ( 918 366 224 ) antes de acudir a ningún hospital

 • INFORMACIÓN SOBRE COBERTURAS:

¿Qué cubre o seguro deportivo obrigatorio?-Resumo

O seguro deportivo cubre aos federados nos adestramentos e  probas deportivas oficiais. Non cubre eventos deportivos que non estean no calendario oficial FEGATRI/FETRI/ITU.

 • SEGURO ACCIDENTES FEDERADOS TEMPADA

 PÓLIZA Nº   055-2080010976  (Federados)

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Certificado Accidente  e Normas de actuación FEDERADOS

 

Protocolo e saídas a probas  no ESTRANXEIRO

 

 

 • LICENZAS DE 1 DIA- SEGURO ACCIDENTES 

 PÓLIZA Nº   055-2080010974  (Licencias de 1 dia)

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Normas de actuación e Certificado Accidente LICENZAS DE UN DIA

 

 • PARTE DE ACCIDENTES: SERÁ VALIDADO DENDE A FEDERACIÓN PREVIO PAGO DE 5 EUROS EN CONCEPTO DE TRAMITACIÓN (aprobado en Asemblea do 17/12/2015). Deberase enviar xunto co resgardo do pago á Federación (fegatri@hotmail.com), para poder proceder á validación do mesmo (deberá  estar cuberto con todos os datos: datos do lesionado, data do accidente, hora e lugar do mesmo, descrición do accidente, danos sufridos e datos de quen certifica o accidente, …).
 • Ningún parte será admitido pola aseguradora sen o correspondente número de expedente e o selo da Federación.
 •  
 • Nº de conta para o ingreso:
  Federación Galega de P.M. e Tríatlon
  Banco Sabadell ES37 0081 5223 16 0001338040

 

SEGURO DEPORTIVO XUNTA DE GALICIA 2020 (Menores de  6 A 16 ANOS): 

 • PROTOCOLO E LISTAXE CENTROS (dende o 16/02/2018):

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN (actualizado a 26/08/2019):

https://www.deporteescolargalego.com/adjuntos/documentacion/2019-2020/PROTOCOLO_MGC_26_08_19.pdf

https://www.deporteescolargalego.com/adjuntos/documentacion/2017_2018/Poliza_XOGADE_P1300.pdf

Circular informativa Póliza de Seguro Programa Xogade

 • PROTOCOLO PARA AS SAÍDAS AO ESTRANXEIRO (actualizado a 23/08/2019):

Notifificacion_desprazamentos_ao_estranxeiro (formato Excel)

Notifificacion_desprazamentos_ao_estranxeiro (formato Word)

Actualización carné de XOGADE que incorporará na parte traseira a información fundamental do protocolo de seguro da MGC:

 

Se non consegue contactar coa aseguradora:

LISTAXE no caso de non conseguir contactar CENTROS_MGC_16_02_18

 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FEGATRI 2020:

Poliza RC Mapfre- 0961979071153

*En cada sinistro, o Asegurado tomará ó seu cargo a cantidade indicada nas Condicións Particulares da Póliza, en concepto de FRANQUICIA.