Seguro Deportivo 2021

Seguro Deportivo 2021

SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS 2021

 

SEGURO DEPORTIVO 2021 (Para deportistas de 17 anos en diante e todas as licenzas de 1 día):

CERTIFICADO CONTRATACIÓN PÓLIZA SEGURO DE ACCIDENTES 2021

PÓLIZA 125884 – SEGURO DEPORTIVO OBRIGATORIO DE ACCIDENTES

É OBRIGATORIO SEGUIR O PROTOCOLO DE ASISTENCIA

Protocolo e certificado de accidente

PROTOCOLO.FEGATRI.2021

Os accidentes deben ser comunicados a través do Teléfono  24 Horas da aseguradora 937 052 607 

PARTE DE ACCIDENTES: SERÁ VALIDADO DENDE A FEDERACIÓN PREVIO PAGO DE 5 EUROS EN CONCEPTO DE TRAMITACIÓN (aprobado en Asemblea do 17/12/2015). Descarga de parte_accidentes_MUTUACAT 2021 

  • Deberase enviar xunto co resgardo do pago á Federación (fegatri@hotmail.com), para poder proceder á validación do mesmo (deberá  estar cuberto con todos os datos: datos do lesionado, data do accidente, hora e lugar do mesmo, descrición do accidente, danos sufridos e datos de quen certifica o accidente, …).

 

  • Ningún parte será admitido pola aseguradora sen o correspondente número de expedente e o selo da Federación.

 

  • Nº de conta para o ingreso:
    Federación Galega de P.M. e Tríatlon
    Banco Sabadell ES37 0081 5223 16 0001338040

 

 

  • INFORMACIÓN SOBRE COBERTURAS:

¿Qué cubre o seguro deportivo obrigatorio?-Resumo

O seguro deportivo cubre aos federados nos adestramentos e  probas deportivas oficiais. Non cubre eventos deportivos que non estean no calendario oficial FEGATRI/FETRI/ITU.

 

Consulta Centros Médicos

 

 

SEGURO DEPORTIVO XUNTA DE GALICIA 2021 (Menores de  6 A 16 ANOS):

  • PROTOCOLO  ACTUALIZADO OUTUBRO 2020

https://www.deporteescolargalego.com/adjuntos/documentacion/2020-2021/Protocolo_XOGADE_desde_16_outubro.pdf

Póliza XOGADE 

https://www.deporteescolargalego.com/adjuntos/documentacion/2020-2021/6201500334_POLIZA.pdf

Circular informativa Póliza de Seguro Programa Xogade

 

Actualización carné de XOGADE que incorporará na parte traseira a información fundamental do protocolo de seguro da MGC:

 

Se non consegue contactar coa aseguradora:

LISTAXE no caso de non conseguir contactar CENTROS_MGC_16_02_18

 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FEGATRI 2021:

Poliza-2039937-RC