Inscricións

Inscricións

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓNS

Por norma xeral, faise a devolución a aquelas persoas que se deron de baixa durante o periodo de inscrición, unha vez pechado non se fan devolucións. Existen certas probas que teñen unha normativa de devolucións específica (indicada no seu regulamento).