PROCESOS ELECTORAIS 2018

PROCESOS ELECTORAIS 2018

ELECCIÓNS FEGATRI 2018:

http://deporte.xunta.gal/index.php?idMenu=103&idIdioma=2

DECRETO 16/2018, do 15 de febreiro, polo que se establecen as bases e os criterios para a elaboración dos regulamentos electorais que deben rexer a ralización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas:

AnuncioG0244-150218-0001_gl

INSTRUCIÓNS PARA A EMISIÓN DO VOTO POR CORREO ÁS ASEMBLEAS XERAIS DAS FEDERACIÓNS DEPORTIVAS GALEGAS E DA PUBLICIDADE NA PÁXINA WEB FEDERATIVA

Instrucion asinada Voto por Correo

En virtude do artigo 12 do Decreto 16/2018 do 15 de febreiro, polo que se establecen as bases e os criterios para a elaboración dos reglamentos electorais que deben rexir a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas, dase publicidade ó censo inicial a través do seguinte enlace a partires de hoxe día 28 de febreiro de 2018, durante un prazo de 20 días naturais.

CENSO INICIAL(Publicado o 28/02/2018):

CENSO-INICIAL-FEGATRI ELECCIÓNS 2018 WEB

 

CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA DA FEDERACIÓN GALEGA DE TRÍATLON E PÉNTATLON MODERNO:

Convocatoria Asemblea ext FEGATRI

ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA DA FEDERACIÓN GALEGA DE TRÍATLON E PÉNTATLON MODERNO DO 25/06/2018:

Acta Asemblea Xeral Ext 25-06-2018_signed_signed

Regulamento electoral FEGATRI aprobado Asemblea do 25-06-2018

Calendario electoral FEGATRI 2018 aprobado Asemblea 25-06-2018

*O Regulamento e o Calendario electoral están pendentes de revisión por parte da Secretaría Xeral para o Deporte.

 

________________________________________________________________________________

CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS FEGATRI 2018 (08/08/2018)

CONVOCATORIA ELECCIÓNS 2018 PRESIDENTE

CALENDARIO ELECTORAL FEGATRI

REGULAMENTO ELECTORAL FEGATRI

CENSO PROVISIONAL CLUBS FEGATRI

CENSO PROVISIONAL ORGANIZADORES FEGATRI

CENSO PROVISIONAL OFICIAIS FEGATRI

CENSO PROVISIONAL TÉCNICOS FEGATRI

CENSO PROVISIONAL DEPORTISTAS FEGATRI

DATA E HORARO VOTACIÓNS ASEMBLEA XERAL

PROCEDEMENTO E PRAZOS EXERCICIO VOTO POR CORREO

XUNTA ELECTORAL COMPOSICIÓN NOMINAL RECUSACIÓN ENDEREZO REMISIÓN DOCUMENTACIÓN

DISTRIBUCIÓN Nº PERSOAS MEMBROS DA ASEMBLEA XERAL

MODELOS SOBRES E PAPELETAS

CERTIFICADO SECRETARIA FEGATRI ELECCIÓNS 2018

______________________________________________________________________________

Acta 1. Constitución Xunta Electoral

______________________________________________________________________________

Acta 2. Resolución reclamacións ao censo provisional

CENSO

 

______________________________________________________________________________

Acta 3. Censo Definitivo e Apertura Prazo Candidaturas

CENSO DEFINITIVO WEB

 

______________________________________________________________________________

 

Acta 4. Publicación provisional solicitudes voto por correo e presentación de candidaturas á Asemblea

______________________________________________________________________________

 

Acta 5 – Resolución de Reclamacións Candidaturas Asemblea

 

______________________________________________________________________________

 

Acta 6 – Proclamación Definitiva Candidatos Asemblea Xeral

______________________________________________________________________________

Acta 7. Segundo sorteo Mesa Electoral Voto por Correo

______________________________________________________________________________

Acta Mesa Electoral Presencial Constitución

Acta Mesa Electoral Presencial Resultados

Acta Constitución Mesa Electoral voto por correo

Acta Resultados Mesa Electoral voto por correo

______________________________________________________________________________

 

Acta 8 Proclamación Provisional de Candidatos a Asemblea Xeral

_____________________________________________________________________________

 

ACTA 9. Proclamación Definitiva de candidatos á Asemblea Xeral da Federación:

  

 

______________________________________________________________________________

 

Nota aclaratoria prazo presentación candidaturas á Comisión Delegada

 

____________________________________________________________________________

 

Acta 10 Listado provisional candidatos Presidencia e Comisión Delegada

 

______________________________________________________________________________

 

LISTADO DE ASEMBLEARIOS DESPOIS DESPOIS DA TOMA DE POSESIÓN:

Acta 11 

 

_______________________________________________________________________________

 

RESOLUCIÓN DO RECURSO 124/2018 E AMPLIACIÓN DE HORARIO PARA A PRESENTACIÓN DE ALEGACIÓNS:

Acta 12

 

___________________________________________________________________________

RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS, PUBLICACIÓN DEFINITVA ASEMBLEARIO PENDENTE DE RECURSO E DATA, HORA E LUGAR DA CELEBRACIÓN DA ASEMBLEA:

Acta 13 Resolución Alegacións asamblearios

 

______________________________________________________________________________

PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATOS Á PRESIDENCIA E Á COMISIÓN DELEGADA:

Acta 14

 

______________________________________________________________________________

NOTA INFORMATIVA RESPECTO ÁS DELEGACIÓNS DE VOTO E REPRESENTACIÓN DE CLUBES NA ASEMBLEA DE ELECCIÓN DE PRESIDENTE E COMISIÓN DELEGADA:

Nota informativa delegación de voto

 

______________________________________________________________________________

ACTA 15. RESOLUCIÓN RECURSOS CGXD 154/18 E 155/18, SISTEMA DE VOTACIÓN PARA A COMISIÓN DELEGADA E OUTROS:

Acta 15

_____________________________________________________________________________

 

ACTA RESULTADOS ELECCIÓN PRESIDENCIA E COMISIÓN DELEGADA:

Acta de resultados Presidencia e Comisión Delegada

______________________________________________________________________________

ACTA PROCLAMACIÓN DEFINITIVA PRESIDENTE E COMISIÓN DELEGADA:

Acta 16