Seguro Deportivo 2018 e anterior

Seguro Deportivo 2018 e anterior

SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS 2018

*MOI IMPORTANTE:

É OBRIGATORIO SEGUIR O PROTOCOLO DE ASISTENCIA

OS ACCIDENTES DEBEN SER COMUNICADOS NUN PRAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS

ANTES DE ASISTIR A NINGÚN CENTRO DÉBESE CONTACTAR COA ASEGURADORA *ver protocolo de asistencia.

INFORMACIÓN SOBRE COBERTURAS:

¿Qué cubre el seguro deportivo?, resumen

SEGURO DEPORTIVO 2018 (para os menores de 6 anos e para os de 17 anos en diante e todas as licenzas de 1 día):

PROTOCOLO ASISTENCIA MGC 2018

 

PARTE DE ACCIDENTES: SERÁ VALIDADO DENDE A FEDERACIÓN PREVIO PAGO DE 5 EUROS EN CONCEPTO DE TRAMITACIÓN (aprobado en Asemblea do 17/12/2015). Deberase enviar xunto co resgardo do pago á Federación (fegatri@hotmail.com), para poder proceder á validación do mesmo (deberá  estar cuberto con todos os datos: datos do lesionado, data do accidente, hora e lugar do mesmo, descrición do accidente, danos sufridos e datos de quen certifica o accidente, …).

*Ningún parte será admitido pola aseguradora sen o correspondente número de expedente e o selo da Federación.

Nº de conta para o ingreso:
Federación Galega de P.M. e Tríatlon
Banco Sabadell ES37 0081 5223 16 0001338040

Compañía: MGC mutua

ParteV1001_C531_P1275_TriatlónGalicia

ParteV1001_C531_P1276_TriGalAmpliado

Nº Póliza: 237071-10 / p1275 (inclúe licencias normales e todas as licencias de un día tramitadas para as probas)

Nº Póliza Ampliada: 237071-10 / p1276 (só licencias ampliadas)

CUADRO COMPARATIVO PÓLIZAS 2018

Póliza: PoliV1011_C531_P1275_TriatlónGalicia

Póliza Ampliada: PoliV1011_C531_P1276_TriGalAmpliado

ASISTENCIA MÉDICA EN EL EXTRANJERO 2018

 

 

 

SEGURO DEPORTIVO XUNTA DE GALICIA 2018 (DE 6 A 16 ANOS): 

PROTOCOLO E LISTAXE CENTROS (dende o 16/02/2018):

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN (actualizado a 19/03/2018):

https://www.deporteescolargalego.com/adjuntos/documentacion/2017_2018/PROTOCOLO_MGC.pdf

Poliza_XOGADE_P1300

Circular informativa Póliza de Seguro Programa Xogade

Se non consegue contactar coa aseguradora:

LISTAXE no caso de non conseguir contactar CENTROS_MGC_16_02_18

 

 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 2018

Compañía: W.R. BERKLEY

Nº Póliza: 2002761

Renovación 2002761

*En cada sinistro, o Asegurado tomará ó seu cargo a cantidade indicada nas Condicións Particulares da Póliza, en concepto de FRANQUICIA.

 

 

 

SEGURO DEPORTIVO XUNTA DE GALICIA 2017/2018 (DE 6 A 16 ANOS): 

Ata o 15/02/2018, o parte será tramitado polo club vía telemática (se o solicita á Federación deberá enviar o abono do mesmo e todos os datos para a súa tramitación).

Info_seguro_2017 act 15-02-2017

https://www.deporteescolargalego.com/adjuntos/documentacion/2016_2017/LISTAXE_CENTROS_31_05_17.pdf

PÓLIZA: 

https://www.deporteescolargalego.com/adjuntos/documentacion/2016_2017/POLIZA_XOGADE_2017_N_44320026-6.pdf

suplemento-prorroga-1-mes

_____________________________________________________________________________

 

SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS 2017

*MOI IMPORTANTE:

É OBRIGATORIO SEGUIR O PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

OS ACCIDENTES DEBEN SER COMUNICADOS NUN PRAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS

INFORMACIÓN CORREDURÍA:  HORARIO DE ATENCIÓN durante o mes de Agosto será de 8:00 a 15:00 con motivo da xornada intensiva.

Para cualquer consulta fora dese horario rogamos se dirixan o noso correo accidentesdeportivos@howdeniberia.com ou ó teléfono de asistencia no caso de urxencia de Generali 902302928

 

INFORMACIÓN SOBRE COBERTURAS:

¿Qué cubre el seguro deportivo?, resumen

 

PARTE DE ACCIDENTES: SERÁ FACILITADO DENDE A FEDERACIÓN PREVIO PAGO DE 5 EUROS EN CONCEPTO DE TRAMITACIÓN (aprobado en Asemblea do 17/12/2015). Deberase enviar o resgardo do pago á Federación (fegatri@hotmail.com) para poder proceder á tramitación do mesmo e os datos do accidente (datos do lesionado, data do accidente, hora e lugar do mesmo, descrición do accidente e danos sufridos).

Nº de conta para o ingreso:
Federación Galega de P.M. e Tríatlon
Banco Sabadell ES37 0081 5223 16 0001338040

SEGURO DEPORTIVO 2017 (de 17 anos en diante):

FEGATRI.2017.PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Compañía: GENERALI SEGUROS

Nº Póliza: G-L6-427.001.646

PÓLIZA SEGURO ACCIDENTES DEPORTIVOS 2017

 ASISTENCIA MÉDICA NO ESTRANXEIRO

 

 

SEGURO DEPORTIVO XUNTA DE GALICIA 2017 (DE 6 A 16 ANOS):

Info_seguro_2017 act 15-02-2017

LISTAXE_CENTROS_15_02_17

PÓLIZA: http://www.deporteescolargalego.com/adjuntos/documentacion/2016_2017/POLIZA_XOGADE_2017_N_44320026-6.pdf

 

 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 2017

Compañía: W.R. BERKLEY

Nº Póliza: 2002761

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 2017

*En cada sinistro, o Asegurado tomará ó seu cargo a cantidade indicada nas Condicións Particulares da Póliza, en concepto de FRANQUICIA.

 

____________________________________________________________________________

 

SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS 2016

*MOI IMPORTANTE:

É OBRIGATORIO SEGUIR O PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

OS ACCIDENTES DEBEN SER COMUNICADOS NUN PRAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS

PARTE DE ACCIDENTES: SERÁ FACILITADO DENDE A FEDERACIÓN PREVIO PAGO DE 5 EUROS EN CONCEPTO DE TRAMITACIÓN (aprobado en Asemblea do 17/12/2015). Deberase enviar o resgardo do pago á Federación (fegatri@hotmail.com) para poder proceder á tramitación do mesmo e os datos do accidente (datos do lesionado, data do accidente, hora e lugar do mesmo, descrición do accidente e danos sufridos).

Nº de conta para o ingreso:
Federación Galega de P.M. e Tríatlon
Banco Sabadell ES37 0081 5223 16 0001338040

FEGATRI.2016.PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

 

Compañía: GENERALI SEGUROS

Nº Póliza: G-L6-427.001.646

PÓLIZA DE ACCIDENTES DEPORTIVOS 2016

 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 2016

Compañía: W.R. BERKLEY

Nº Póliza: 2002761

PÓLIZA DE RESPONSABILIDADE CIVIL 2016

*En cada sinistro, o Asegurado tomará ó seu cargo a cantidade indicada nas Condicións Particulares da Póliza, en concepto de FRANQUICIA.