“Eu son DGAN”

“Eu son DGAN”

Presentación

O programa “Eu son DGAN” nace da constante preocupación polos deportistas da secretaria xeral para o deporte, Marta Míguez, desde que accedeu ao seu cargo.

A súa experiencia cando tivo que abandonar o deporte de alta competición permitiulle decatarse de que o paso do deporte de alto nivel ao mercado laboral non era fácil.

Por iso sente a necesidade de facer todo o posible para que ese paso do mundo do deporte ao mundo laboral lles sexa aos nosos e ás nosas deportistas máis doado.

O programa “ Eu son DGAN” é unha iniciativa que quere chegar a todas e todos os deportistas de alto nivel de Galicia, aos de hoxe, aos de mañá pero tamén aos de onte, a aqueles que nalgún momento foron DGAN.

Para levar a cabo esta iniciativa contamos cun gran aliado, a Fundación ONCE e as súas entidades de intermediación laboral Ilunion Empleo e Inserta Empleo.

Que é?

O programa “Eu son DGAN”, financiado nun 82% pola Secretaría Xeral para o Deporte e nun 18% pola ONCE, procurará a integración laboral das e dos deportistas galegos de alto nivel unha vez acabada a súa vida deportiva, traballando previamente na compensación das dificultades que a práctica do deporte de alta competición pode causar na formación e na integración laboral dos deportistas.

A quen vai dirixido?

A todos os deportistas de alto nivel de Galicia, aos que ostentan o devandito recoñecemento, ou que o tiveron no seu momento.

Como funciona?

O programa funciona da seguinte maneira:

1.- En primeiro lugar realizarase un contacto telefónico coas e cos deportistas galegos de alto nivel por medio dos técnicos do programa (Marina ou Pablo) para explicarlles o funcionamento do mesmo, interesarse pola súa situación laboral e pola súa intención de participar ou non no programa.

2.- Concrétase unha primeira entrevista para traballar coa ou co deportista en procura da súa inserción laboral utilizando para iso distintas ferramentas de información, orientación, asesoramento e formación, esta última dirixida a axustar o perfil de cada deportista ás demandas laborais específicas das empresas.

3.- Concretaranse sucesivas entrevistas de orientación e seguimento nas cidades máis próximas ao domicilio da e do deportista para definir a súa situación actual, ben para xerarlle oportunidades de emprego poñéndoa en contacto coas empresas; ou ben traballando na formación previa para optar ás devanditas oportunidades. Unha vez que a/o deportista convértese en “candidata/o”, fáiselle entrega do dossier personalizado que inclúe o currículo, e unha carta de presentación personalizada asinada pola secretaria xeral para ou deporte.

4.- Paralelamente ás actuacións anteriores, levarase a cabo unha captación de empresas para participar no programa “ Eu son DGAN”, visitaranse as mesmas para valorar os postos de traballo máis adecuados ás e os deportistas incorporados ao programa. Posteriormente selecciónase ás e ós deportistas interesados nos postos de traballo ofertados, e fáiselles entrega do currículo personalizado para que, previa preparación, asistan a unha entrevista coa empresa, de ser o caso, acompañados por algún técnico do programa.

5.- Finalmente, faise un dobre seguimento coa empresa e coas e os deportistas, que no caso de volver á situación de desemprego, serán preparados para ser “candidatas ou candidatos” a outro posto.

Contacto

O contacto cos/as deportistas galegos/as de alto nivel levarase a cabo en dúas fases:

1ª Fase: Deportistas que teñan en vigor o recoñecemento de DGAN, e sexan maiores de idade.

2ª Fase: Deportistas que tiveron no seu momento o recoñecemento de DGAN.

Se es deportista galego/a de alto nivel e estás interesada/o en incorporarte ao programa, envía ao equipo do programa un correo electrónico achegando nun documento:

– o teu nome

– a especialidade deportiva na que compites

– os méritos deportivos que che acreditan como DGAN

ENLACE INFORMACIÓN:

http://deporte.xunta.gal/index.php?idMenu=67&idIdioma=2&int1=3626

 

DECRETO DEPORTE DE ALTO NIVEL E ALTO RENDEMENTO

AnuncioG0595-210920-0001_gl alto rendemento