TRIATLON E MULLER

TRIATLON E MULLER

A área de Tríatlon e Muller foi creada cos seguintes fins.

  • Dar apoio á muller co estudo e  creación de novas formas de promoción para fomentar a súa participación activa no noso deporte e as súas modalidades e especialidades.
  • Incrementar a participación das mulleres na práctica deportiva de todas as modalidades do noso deporte e  na toma de decisións, respectando a diversidade  e atendendo especialmente ao deporte en idade escolar de cara a acadar a igualdade de participación.
  • Introducir a perspectiva de xénero na estrutura e nos programas e proxectos da Federación .
  • Sensibilización sobre a promoción da igualdade na práctica da actividade física en todos os seus ámbitos, visibilizando a participación da muller e promovendo o incremento d a súa presenza en tódolos estamentos.

Responsable da Área Triatlon e Muller
Marta Barbeito Domínguez

triatlonemuller@fegatri.org