PROCESOS ELECTORAIS 2018

PROCESOS ELECTORAIS 2018

ELECCIÓNS FEGATRI 2018:

http://deporte.xunta.gal/index.php?idMenu=103&idIdioma=2

DECRETO 16/2018, do 15 de febreiro, polo que se establecen as bases e os criterios para a elaboración dos regulamentos electorais que deben rexer a ralización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas:

AnuncioG0244-150218-0001_gl

INSTRUCIÓNS PARA A EMISIÓN DO VOTO POR CORREO ÁS ASEMBLEAS XERAIS DAS FEDERACIÓNS DEPORTIVAS GALEGAS E DA PUBLICIDADE NA PÁXINA WEB FEDERATIVA

Instrucion asinada Voto por Correo

En virtude do artigo 12 do Decreto 16/2018 do 15 de febreiro, polo que se establecen as bases e os criterios para a elaboración dos reglamentos electorais que deben rexir a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas, dase publicidade ó censo inicial a través do seguinte enlace a partires de hoxe día 28 de febreiro de 2018, durante un prazo de 20 días naturais.

CENSO INICIAL(Publicado o 28/02/2018):

CENSO-INICIAL-FEGATRI ELECCIÓNS 2018 WEB

 

CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA DA FEDERACIÓN GALEGA DE TRÍATLON E PÉNTATLON MODERNO:

Convocatoria Asemblea ext FEGATRI

ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA DA FEDERACIÓN GALEGA DE TRÍATLON E PÉNTATLON MODERNO DO 25/06/2018:

Acta Asemblea Xeral Ext 25-06-2018_signed_signed

Regulamento electoral FEGATRI aprobado Asemblea do 25-06-2018

Calendario electoral FEGATRI 2018 aprobado Asemblea 25-06-2018

*O Regulamento e o Calendario electoral están pendentes de revisión por parte da Secretaría Xeral para o Deporte.