ARTIGO 8

Información Económica, orzamentaria e estatística

TEMPADA 2021

SUBVENCIÓNS E AXUDAS

XUNTA DE GALICIA

Con data 5 de febreiro de 2021, a Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno susbcribiu un Convenio de Colaboración coa Secretaria Xeral Para O Deporte da Xunta de Galicia para a Realización do programa de promoción e desenvolvemento deportivo para o ano 2020 por importe de 170.165,00 € para a presente tempada 2021. Dito convenio ten por obxeto atender ós seguintes programas de gastos: Gastos Xerais de Funcionamento, Programa de Tecnificación e Rendemento no CGTD,  Actividade Deportiva Ordinaria, Programa Tokio 2021, Actividade Depotiva de Promoción e Outros Proxectos de Especial Relevancia.

AXUDAS CONCEDIDAS POLA FEDERACIÓN

 

CONTAS ANUAIS

Contas anuais 2021

ORZAMENTOS FEDERATIVOS

RETRIBUCIÓNS ANUAIS DOS MÁXIMOS RESPONSABLES FEDERATIVOS

Conforme o artº 57 dos Estatutos da Federación a pertenza á Xunta Directiva é un cargo honorífico, sen que se teña establecido compensación económica algunha a favor dos seus membros.

 

 

TEMPADA 2020

SUBVENCIÓNS E AXUDAS

XUNTA DE GALICIA

 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLON

Con data 5 de febreiro de 2021, a Federación Española de Tríatlon concede a través da publicación  da Resolución Definitiva da concesión de axudas a federacdións autonómicas con centros de tecnificación  – Circular 5/21 da Secretaría General na que se outorga a contía de 7.354,40€ a Galicia  

ORZAMENTOS FEDERATIVOS

RETRIBUCIÓNS ANUAIS DOS MÁXIMOS RESPONSABLES FEDERATIVOS

Conforme o artº 57 dos Estatutos da Federación a pertenza á Xunta Directiva é un cargo honorífico, sen que se teña establecido compensación económica algunha a favor dos seus membros.

DIETAS: Non se aboaron dietas na tempada 2020 a ningún membro da Xunta Directiva salvo a compensación establecida de gastos de quilometraxe para as viaxes de representación federativa a 0,19€/Km.

 

TEMPADA 2019

SUBVENCIÓNS E AXUDAS

XUNTA DE GALICIA

  • Con data 21 de maio de 2019, a Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno susbcribiu un Convenio de Colaboración coa Secretaria Xeral Para O Deporte da Xunta de Galicia para a Realización do programa de promoción e desenvolvemento deportivo para o ano 2019 por importe de 163.605,00 € para a presente tempada 2019. Dito convenio ten por obxeto atender ós seguintes programas de gastos: Gastos Xerais de Funcionamento, Programa de Tecnificación e Rendemento no CGTD,Campionatos de España en idade escolar por seleccións autonómicas (CESA) convocados polo CSD,  Actividade Deportiva Ordinaria, Programa Tokio 2020, Actividade Depotiva de Promoción e Outros Proxectos de Especial Relevancia.

    Convenio de Colaboración entre a Secretaría Xeral para o Deporte e A Federacióln Galega de Tríatlon 

  • Con data 23 de setembro de 2019  a Secretaría Xeral para o Deporte concede unha subvención de  23905,22€  para a adquisición de equipamentos deportivos

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190927/AnuncioG0244-230919-0001_gl.html

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLON

ORZAMENTOS FEDERATIVOS

RETRIBUCIÓNS ANUAIS DOS MÁXIMOS RESPONSABLES FEDERATIVOS

Conforme o artº 57 dos Estatutos da Federación a pertenza á Xunta Directiva é un cargo honorífico, sen que se teña establecido compensación económica algunha a favor dos seus membros.

DIETAS: Non se aboaron dietas na tempada 2019 a ningún membro da Xunta Directiva.

 

TEMPADA 2018

SUBVENCIONES E AXUDAS

XUNTA DE GALICIA

Con data 4 de Abril de 2018, a Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno susbcribiu o Convenio de Colaboración coa Secretaria Xeral Para O Deporte da Xunta de Galicia por importe de 139.248,00€ para a presente tempada 2018. Dito convenio ten por obxeto atender ós seguintes programas de gastos: Gastos Xerais de Funcionamento, Programa de Tecnificación e Rendemento no CGTD, Actividade Deportiva Ordinaria, Programa Tokio 2020, Actividade Depotiva de Promoción e Outros Proxectos de Especial Relevancia.

INSTITUTO MUNICIPAL DOS DEPORTES DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

Concesión de unha subvención por importe de 1.980,00 € que ten por obxeto a actividade desenvolta na ESCOLA MUNICIPAL DE TRÍATLON de Pontevedra (tempada 2017/2018). 

AXUDAS CONCEDIDAS POLA FEDERACIÓN

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DA CONVOCATORIA DE “AXUDAS COMPETICIÓN INTERNACIONAL TEMPADA 2018

convocatoria das axudas a probas internacionais foi publicada o 10 de Xullo de 2018

CONTAS ANUAIS

Contas anuais 2018

ORZAMENTOS FEDERATIVOS

Orzamentos 2018

RETRIBUCIÓNS ANUAIS DOS MÁXIMOS RESPONSABLES FEDERATIVOS

Conforme o artº 57 dos Estatutos da Federación a pertenza á Xunta Directiva é un cargo honorífico, sen que se teña establecido compensación económica algunha a favor dos seus membros.

DIETAS: Non se aboaron dietas na tempada 2018 a ningún membro da Xunta Directiva.

 

TEMPADA 2017

SUBVENCIONES E AXUDAS

XUNTA DE GALICIA

Con data 24 de Abril de 2017, a Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno susbcribiu o Convenio de Colaboración coa Secretaria Xeral Para O Deporte da Xunta de Galicia por importe de 137.286,60€ para a presente tempada 2017. Dito convenio ten por obxeto atender ós seguintes programas de gastos: Gastos Xerais de Funcionamento, Programa Campionatos Galegos, Programa de Tecnificación, Programa de Rendemento e Programa Tokio 2020.

INSTITUTO MUNICIPAL DOS DEPORTES DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

Concesión de unha subvención por importe de 2.100,00 € que ten por obxeto a actividade desenvolta na ESCOLA MUNICIPAL DE TRÍATLON de Pontevedra (tempada 2016/2017).

PROGRAMA MUNICIPAL DE ESCOLAS DEPORTIVAS DO CONCELLO DE VIGO

Concesión de unha subvención por importe de 2.154,00 € que ten por obxeto a actividade desenvolta na ESCOLA MUNICIPAL DE TRÍATLON de Vigo (tempada 2016/2017).

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN (FETRI)

Concesión de unha subvención para os Centros de Tecnificación Nacional

AXUDAS CONCEDIDAS POLA FEDERACIÓN

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DA CONVOCATORIA DE “AXUDAS COMPETICIÓN INTERNACIONAL TEMPADA 2017”

convocatoria das axudas a probas internacionais foi publicada o 10 de Xullo de 2017

ORZAMENTOS FEDERATIVOS

RETRIBUCIÓNS ANUAIS DOS MÁXIMOS RESPONSABLES FEDERATIVOS

Conforme o artº 57 dos Estatutos da Federación a pertenza á Xunta Directiva é un cargo honorífico, sen que se teña establecido compensación económica algunha a favor dos seus membros.

DIETAS: Non se aboaron dietas na tempada 2017 a ningún membro da Xunta Directiva.

 

TEMPADAS 2016, 2015 E 2014

SUBVENCIONES E AXUDAS

XUNTA DE GALICIA

En virtude do Convenio de Colaboración de 18 de Marzo de 2014 susbcrito coa Secretaria Xeral Para O Deporte da Xunta de Galicia, estableceuse un convenio trianual a razón de 140.000 € anuales que ten por obxeto atender ós seguintes programas de gastos: Gastos Xerais de Funcionamento, Actividade Deportiva e Competitiva Ordinaria, Programa de Tecnificación Rendemento-Programa Río 2016, Grupo Especial de Alto Rendemento, Programa Río 2016 e Outros proxectos de especial relevancia (Tempada 2016: Copa do Rei e Copa da Raíña de Tríatlon e Campionato de España de Tríatlon Por Relevos, Campionato de España de Duatlón por Clubs, Copa do Campionato de España de Péntatlon Moderno e Proba Internacional de Péntatlon Moderno).

CONTÍAS ANUAIS:
2014: 140.834,00€
2015: 131.831,00€
2016: 133.834,00€

PORCENTAXE SOBRE ORZAMENTOS:
2014: 37,41%

2015: 30,99%
2016: 29,86%

DEPUTACIÓN DE A CORUÑA

Concesión de unha subvención por importe de 2.594,24 € que ten por obxeto a actividade desenvolta na ESCOLA PROVINCIAL DE TRÍATLON E PÉNTATLON MODERNO E ACTIVIDADES DE FOMENTO DO TRÍATLON E PÉNTATLON MODERNO NO ÁMBITO ESCOLAR E DO TEMPO DE LECER (tempada 2016).

Concesión de unha subvención por importe de 2.396,90 € que ten por obxeto a ORGANIZACIÓN DOS CAMPIONATOS DE ESPAÑA DE BIATLÓN E CAMPIONATO DE ESPAÑA DE TRÍATLE na tempada 2016.

INSTITUTO MUNICIPAL DOS DEPORTES DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

Concesión de unha subvención por importe de 2.460,00 € que ten por obxeto a actividade desenvolta na ESCOLA MUNICIPAL DE TRÍATLON de Pontevedra (tempada 2015/2016).

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN (FETRI)

Concesión de unha subvención para os Centros de Tecnificación Nacional

AXUDAS CONCEDIDAS POLA FEDERACIÓN

=

RESOLUCIÓN DEFINITIVA CONVOCATORIA DE “AXUDAS COMPETICIÓN INTeracioNAL TEMPADA 2017”

=

A convocatoria das axudas a probas internacionais foi publicada o 24 de Maio de 2016

ADXUDICACIÓN DE BOLSAS DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DE TRÍATLON (TEMPADA 2015)

=

ADXUDICACIÓN BOLSAS MATERIAL ESCOLAS TRÍATLON

=

CONVOCATORIA DE BOLSAS DO MATERIAL PARA ESCOLLAS DE TRÍATLON

ORZAMENTOS FEDERATIVOS

CONTAS ANUAIS

RETRIBUCIÓNS ANUAIS DOS MÁXIMOS RESPONSABLES FEDERATIVOS

Conforme o artº 57 dos Estatutos da Federación a pertenza á Xunta Directiva é un cargo honorífico, sen que se teña establecido compensación económica algunha a favor dos seus membros.

DIETAS: Non se aboaron dietas na tempada 2014 a ningún membro da Xunta Directiva.

DIETAS: Non se aboaron dietas na tempada 2015 a ningún membro da Xunta Directiva.

DIETAS: Non se aboaron dietas na tempada 2016 a ningún membro da Xunta Directiva.