ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Asemblea Xeral (PERÍODO 2022-2026)

MEMBROS DA ASEMBLEA XERAL DA FEDERACIÓN GALEGA DE TRÍATLON E PÉNTATLON MODERNO
Asemblea constituida o 15 de outubro de 2022.

9

PRESIDENTE

 • Javier Campos Peña (Electo)
9

ESTAMENTO DE CLUBS

 • AD Fefeme Triatlón do Miño
 • AD Fogar da Xuventude
 • AD Naútico de Narón
 • AD Tri-Penta Terras de Lugo
 • Artrogal Tri-498
 • Cidade de Lugo Fluvial
 • Club Triatlón Poio
 • Club Natación Cedeira
 • Club Olímpico de Vedra
 • Club Triatlón Ferrol
 • Club Triatlón Santiago
 • Triatlón Rias Baixas
9

ESTAMENTO DEPORTISTAS

 • Pablo Cabanelas Eiras
 • Patricio Cruz Farias Forneiro
 • Pablo Freire García
 • Sara Guerrero Manso (DGAN)
 • Anais Torres Rivas
9

ESTAMENTO TÉCNICOS

 • Javier Campos Peña
 • Ana Valín López
9

ESTAMENTO OFICIAIS/XUÍCES

 • Mónica Flores Ferreiro
 • Javier Ángel Vázquez Orejas
9

ESTAMENTO ORGANIZADORES

Tódolos membros anteriores teñen voz e voto na Asemblea. O voto dos clubs recaerá no seu Presidente/a do club ou persoa en quen delegue segundo os seus estatutos.

Comisión delegada (PERÍODO 2022-2026)

MEMBROS DA COMISIÓN DELEGADA DA FEDERACIÓN GALEGA DE TRÍATLON E PÉNTATLON MODERNO (Período 2022-2026)

9

PRESIDENTE

 • Javier Campos Peña (Presidente Electo)
9

ESTAMENTO DE CLUBS

 • Artrogal Tri-498
 • Triatlón Santiago
 • Triatlón Rias Baixas
 • AD Fogar 
 • AD Náutico de Narón
9

ESTAMENTO DEPORTISTAS

 • Patricio Cruz Farías Forneiro
 • Pablo Cabanelas Eiras
9

ESTAMENTO TÉCNICOS

9

ESTAMENTO OFICIAIS/XUÍCES

 • Mónica Flores Ferreiro

XUNTA DIRECTIVA

9

XUNTA DIRECTIVA

 • Presidente: Javier Campos Peña
 • Vicepresidenta: Marta Barbeito Domínguez
 • Secretaria Xeral: Mónica Flores Ferreiro
 • Tesoureira: Estefanía Nebril Breijo
 • Vogal: Adrián Vázquez Fernández
 • Vogal:  Xan Xosé Suárez Vilela
 • Vogal:  Gustavo Álvarez Nogueira
 • Vogal:  Ana María Santiso Prado
 • Vogal: Alba Ledo Rodríguez

DIRECTORIO DE CORREOS FEDERATIVOS

9

PRESIDENCIA

Presidente
presidencia@fegatri.org

9

Secretaría Xeral

secretaria.xeral@fegatri.org

9

Delegado Provincial de A Coruña

delegacioncoruna@fegatri.org

9

Delegado Provincial de Lugo

delegacionlugo@fegatri.org

9

Delegado Provincial de Ourense

delegacionourense@fegatri.org

9

Delegado Provincial de Pontevedra

delegacionpontevedra@fegatri.org

9

Promoción de Menores

menores@fegatri.org

9

Comité Deportivo

comitedeportivo@fegatri.org

9

Triatlón e Muller

triatlonemuller@fegatri.org

9

Xunta Electoral FEGATRI

Xunta Electoral Eleccións 2022

 • Enrique Hernández Moldes (Presidente)
 • Paloma Herbelo Hermello (Secretaria)
 • Manuel Angel Pita Pereira (Vogal)

xuntaelectoral@fegatri.org