Eleccións 2022

ELECCIÓNS FEGATRI 2022

CENSOS ELECTORAIS

En virtude do artigo 12 do Decreto 16/2018 do 15 de febreiro, polo que se establecen as bases e os criterios para a elaboración dos reglamentos electorais que deben rexer a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas, modificado polo artigo 5.2 do Decreto 171/2021 de 23 de decembro dase publicidade ao censo inicial a través das seguintes ligazóns a partires de hoxe día 28 de febreiro de 2022, durante un prazo de 14 días hábiles.

CENSO INICIAL

CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA DA FEDERACIÓN GALEGA DE TRÍATLON E PÉNTATLON MODERNO

INSTRUCCIÓNS PARA O VOTO POR CORREO

Instruccións para o voto por correo

Apartado Postal para a canalización do Voto por correo 2254 – TRIATLON E PENTATLON MODERNO

CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS FEGATRI 2022 (28/02/2022)

CONVOCATORIA ELECCIÓNS 2022 PRESIDENTE

VER CONVOCATORIA

CALENDARIO ELECTORAL FEGATRI

VER CONVOCATORIA

REGULAMENTO ELECTORAL FEGATRI

VER REGULAMENTO

DATA E HORARO VOTACIÓNS ASEMBLEA XERAL

VER DATA E HORARO

PROCEDEMENTO E PRAZOS EXERCICIO VOTO POR CORREO

VER PROCEDEMENTO

COMPOSICIÓN NOMINAL RECUSACIÓN ENDEREZO DOCUMENTACIÓN

VER COMPOSICIÓN

DISTRIBUCIÓN Nº PERSOAS MEMBROS DA ASEMBLEA XERAL

VER DISTRIBUCIÓN

MODELOS DE SOBRES E PAPELETAS

VER MODELOS

CERTIFICADO SECRETARIA FEGATRI ELECCIÓNS 2022

VER CERTIFICADO

ACTAS