Eleccións 2022

ELECCIÓNS FEGATRI 2022

CENSOS ELECTORAIS

En virtude do artigo 12 do Decreto 16/2018 do 15 de febreiro, polo que se establecen as bases e os criterios para a elaboración dos reglamentos electorais que deben rexer a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas, modificado polo artigo 5.2 do Decreto 171/2021 de 23 de decembro dase publicidade ao censo inicial a través das seguintes ligazóns a partires de hoxe día 28 de febreiro de 2022, durante un prazo de 14 días hábiles.

CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA DA FEDERACIÓN GALEGA DE TRÍATLON E PÉNTATLON MODERNO

INSTRUCCIÓNS PARA O VOTO POR CORREO

Instruccións para o voto por correo

Apartado Postal para a canalización do Voto por correo 2254 – TRIATLON E PENTATLON MODERNO

Ver procedemento no Decreto

CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS FEGATRI 2022 (28/02/2022)

CONVOCATORIA ELECCIÓNS 2022 PRESIDENTE

CALENDARIO ELECTORAL FEGATRI

DATA E HORARIO VOTACIÓNS ASEMBLEA XERAL

10 de setembro de 2022 de 12:00 h. a 18:00 h.

PROCEDEMENTO E PRAZOS EXERCICIO VOTO POR CORREO

 Do 7 de xuño ao 19 de xullo de 2022

Apartado Postal para a canalización do Voto por correo 2254 – TRIATLON E PENTATLON MODERNO

Ver procedemento

COMPOSICIÓN NOMINAL XUNTA ELECTORAL

VER COMPOSICIÓN

Rúa Castelao, 21 Ent. 2.- 27001.- Lugo Email: xuntaelectoral@fegatri.org

DISTRIBUCIÓN Nº PERSOAS MEMBROS DA ASEMBLEA XERAL

40 Membros

  • 27 Clubs (1  de Péntatlon Moderno)
  • 8 Deportistas (1 DGAN)
  • 2 xuíces
  • 2 Técnicos
  • 1 organizador

CERTIFICADO SECRETARIA FEGATRI ELECCIÓNS 2022