PROGRAMA XOGADE

CONDICIÓNS DE USO DO SEGURO DE XOGADE

A ASEGURADORA NON ASUMIRÁ OS GASTOS POR UN USO ERRÓNEO DESTA PÓLIZA. 

FARÁN A COMUNICACIÓN DE ACCIDENTE (VÍA WEB OU TELEFÓNICA) ANTES DE ACUDIR A UN CENTRO CONCERTADO, SALVO CASOS DE URXENCIA VITAL. 

DEBEN PRESENTAR O CARNÉ DE XOGADE. 

A ENTIDADE RESPONSABLE TEN QUE CONFIRMAR O PARTE DE ACCIDENTE.