SEGURO de accidentes DEPORTIVOS

Ano 2024

SEGURO DEPORTIVO 2024 (Para deportistas maiores (nad@ en 2007 e anteriores) 17 anos en diante

INFORMACIÓN SOBRE COBERTURAS:

Tríptico procedemento seguro 2024 Alkora

O seguro deportivo cubre aos federados nos adestramentos e  probas deportivas oficiais. Non cubre eventos deportivos que non estean no calendario oficial FEGATRI/FETRI/WT –

¿Qué cubre o seguro deportivo obrigatorio?-Resumo

Centros Médicos Allianz 2024

 

É OBRIGATORIO SEGUIR O PROTOCOLO DE ACCIDENTES

PROTOCOLO E CERTIFICADO DE ACCIDENTE.

Débese acudir aos  centros médicos concertados

No caso de incumprimento do protocolo a aseguradora non se fará cargo dos gastos.

As atencións que non sexan urxencia vital ou curas posteriores na Seguridade Social  NON ESTÁN CUBERTAS polo que serán repercutidas a quen faga uso indebido do seguro para a súa cobertura.

Ver díptico procedemento

 

PROTOCOLO E CERTIFICADO DE ACCIDENTE SAIDAS AO ESTRANXEIRO

Ver díptico procedemento

A cobertura de accidentes no estranxeiro préstase por reembolso (Ata 6.100 € segundo R.D).

O/a deportista deberá aportar  á súa volta a copia dos informes médicos e as facturas asumidas para  a súa comprobación e reembolso.

Prazo de comunicación para informar as saídas- , dende a aseguradora precisarían coñecer a listaxe de federados que se desprazarán  cunha semana de antelación.

Para comunicar a saída ao estranxeiro, os datos que  se deben aportar, serían:

 • datos identificativos de deportista (nome-apelidos e DNI)
 • Data evento
 • nome do evento
 • lugar/país onde se celebra.

Comunicación dos desprazamentos a adestramentos ou competicións oficiais con 7 días de antelación a través do seguinte excell. 

Descarga documento excell para comunicar desprazamentos de deportistas ao estranxeiro 

Enviarase un correo electrónico cubrindo todos  os datos no excell  anterior a : fegatri@hotmail.com

PARTE DE ACCIDENTES.

 • SERÁ VALIDADO DENDE A FEDERACIÓN PREVIO PAGO DE 5 EUROS EN CONCEPTO DE TRAMITACIÓN (aprobado en Asemblea do 17/12/2015).
 • ALLIANZ-Parte-Accidentes
 • Deberase enviar xunto co resgardo do pago á Federación (fegatri@hotmail.com), para poder proceder á validación do mesmo (deberá  estar cuberto con todos os datos: datos do lesionado, data do accidente, hora e lugar do mesmo, descrición do accidente, danos sufridos e datos de quen certifica o accidente, …).
 • Ningún parte será admitido pola aseguradora sen o correspondente número de expedente e o selo da Federación.
 • Nº de conta para o ingreso:
  Federación Galega de P.M. e Tríatlon
  Banco Sabadell ES37 0081 5223 16 0001338040

 

SEGURO DEPORTIVO DA SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE DA XUNTA DE GALICIA 2024 (Menores de 6 A 16 ANOS) nad@s a partir de 2008

Póliza XOGADE

Actualización carné de XOGADE que incorporará na parte traseira a información fundamental do protocolo de seguro:

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FEGATRI 2024

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FEGATRI 2024

SEGURO de accidentes DEPORTIVOS

Ano 2023

SEGURO DEPORTIVO 2023 (Para deportistas maiores (nad@ en 2006 e anteriores) 17 anos en diante

INFORMACIÓN SOBRE COBERTURAS:

¿Qué cubre o seguro deportivo obrigatorio?-Resumo

O seguro deportivo cubre aos federados nos adestramentos e  probas deportivas oficiais. Non cubre eventos deportivos que non estean no calendario oficial FEGATRI/FETRI/ITU.

centros Médicos 2023

É OBRIGATORIO SEGUIR O PROTOCOLO DE ACCIDENTES

PROTOCOLO E CERTIFICADO DE ACCIDENTE.

 • Parte de Accidentes e Protocolo de Actuación en caso de Accidente Deportivo
 • Protocolo de Actuación en caso de Accidentes de Tráfico
 • Protocolo e Parte de Responsabilidad Civil

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO EN CASO DE ACCIDENTE

PROCEDIMIENTO EXTENDIDO EN CASO DE ACCIDENTE

 

Débese acudir aos  centros médicos concertados

Os accidentes deben ser comunicados nun prazo de 72 horas á T.P.A.  chamando al 981 941111 / 902 922009

No caso de incumprimento do protocolo a aseguradora non se fará cargo dos gastos.

As atencións que non sexan urxencia vital ou curas posteriores na Seguridade Social  NON ESTÁN CUBERTAS polo que serán repercutidas a quen faga uso indebido do seguro para a súa cobertura.

PROTOCOLO SAÍDAS AO EXTRANXEIRO

A cobertura de accidentes no estranxeiro préstase por reembolso (Ata 6.000 € segundo R.D).

O/a deportista deberá aportar  á súa volta a copia dos informes médicos e as facturas asumidas para  a súa comprobación.

Prazo de comunicación para informar as saídas- , dende Gerosalud precisarían coñecer a listaxe de federados que se desprazarán  cunha semana de antelación.

Para comunicar a saída ao estranxeiro, os datos que  se deben aportar, serían:

 • datos identificativos de deportista (nome-apelidos e DNI)
 • Data evento
 • nome do evento
 • lugar/país onde se celebra.

Descarga documento excell para comunicar desprazamentos de deportistas ao estranxeiro 

Enviarase un correo electrónico cubrindo todos  os datos no excell  anterior a : fegatri@hotmail.com

PARTE DE ACCIDENTES.

 • Deberase enviar xunto co resgardo do pago á Federación (fegatri@hotmail.com), para poder proceder á validación do mesmo (deberá  estar cuberto con todos os datos: datos do lesionado, data do accidente, hora e lugar do mesmo, descrición do accidente, danos sufridos e datos de quen certifica o accidente, …).

 

 • Ningún parte será admitido pola aseguradora sen o correspondente número de expedente e o selo da Federación.

 

 • Nº de conta para o ingreso:
  Federación Galega de P.M. e Tríatlon
  Banco Sabadell ES37 0081 5223 16 0001338040

 

 • PROTOCOLO CANDO EXISTE VEHÍCULO IMPLICADO

SEGURO DEPORTIVO DA SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE DA XUNTA DE GALICIA 2023 (Menores de 6 A 16 ANOS) nad@s a partir de 2007

PROTOCOLO ACTUALIZADO XOGADE

Póliza XOGADE

Actualización carné de XOGADE que incorporará na parte traseira a información fundamental do protocolo de seguro:

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FEGATRI 2023

SEGURO de accidentes DEPORTIVOs

Ano 2022

SEGURO DEPORTIVO 2022 (Para deportistas de 17 anos en diante e todas as licenzas de 1 día)

INFORMACIÓN SOBRE COBERTURAS:

¿Qué cubre o seguro deportivo obrigatorio?-Resumo

O seguro deportivo cubre aos federados nos adestramentos e  probas deportivas oficiais. Non cubre eventos deportivos que non estean no calendario oficial FEGATRI/FETRI/ITU.

centros Médicos 2022

É OBRIGATORIO SEGUIR O PROTOCOLO DE ACCIDENTES

PROTOCOLO E CERTIFICADO DE ACCIDENTE.

 • Parte de Accidentes e Protocolo de Actuación en caso de Accidente Deportivo
 • Protocolo de Actuación en caso de Accidentes de Tráfico
 • Protocolo e Parte de Responsabilidad Civil

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO EN CASO DE ACCIDENTE

 

Débese acudir aos  centros médicos concertados

Os accidentes deben ser comunicados nun prazo de 72 horas á T.P.A.  chamando al 981 941111 / 902 922009

No caso de incumprimento do protocolo a aseguradora non se fará cargo dos gastos.

As atencións que non sexan urxencia vital ou curas posteriores na Seguridade Social  NON ESTÁN CUBERTAS polo que serán repercutidas a quen faga uso indebido do seguro para a súa cobertura.

PROTOCOLO SAÍDAS AO EXTRANXEIRO

A cobertura de accidentes no estranxeiro préstase por reembolso (Ata 6.000 € segundo R.D).

O/a deportista deberá aportar  á súa volta a copia dos informes médicos e as facturas asumidas para  a súa comprobación.

Prazo de comunicación para informar as saídas- , dende Gerosalud precisarían coñecer a listaxe de federados que se desprazarán  cunha semana de antelación.

Para comunicar a saída ao estranxeiro, os datos que  se deben aportar, serían:

 • datos identificativos de deportista (nome-apelidos e DNI)
 • Data evento
 • nome do evento
 • lugar/país onde se celebra.

Descarga documento excell para comunicar desprazamentos de deportistas ao estranxeiro 2022

Enviarase un correo electrónico cubrindo todos  os datos no excell  anterior a : fegatri@hotmail.com

PARTE DE ACCIDENTES.

 • Deberase enviar xunto co resgardo do pago á Federación (fegatri@hotmail.com), para poder proceder á validación do mesmo (deberá  estar cuberto con todos os datos: datos do lesionado, data do accidente, hora e lugar do mesmo, descrición do accidente, danos sufridos e datos de quen certifica o accidente, …).

 

 • Ningún parte será admitido pola aseguradora sen o correspondente número de expedente e o selo da Federación.

 

 • Nº de conta para o ingreso:
  Federación Galega de P.M. e Tríatlon
  Banco Sabadell ES37 0081 5223 16 0001338040

 

SEGURO DEPORTIVO XUNTA DE GALICIA 2022 (Menores de 6 A 16 ANOS)

PROTOCOLO ACTUALIZADO XOGADE

Póliza XOGADE

Actualización carné de XOGADE que incorporará na parte traseira a información fundamental do protocolo de seguro:

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FEGATRI 2022

SEGURO de accidentes DEPORTIVOs

Ano 2021

SEGURO DEPORTIVO 2021 (Para deportistas de 17 anos en diante e todas as licenzas de 1 día)

INFORMACIÓN SOBRE COBERTURAS:

¿Qué cubre o seguro deportivo obrigatorio?-Resumo

O seguro deportivo cubre aos federados nos adestramentos e  probas deportivas oficiais. Non cubre eventos deportivos que non estean no calendario oficial FEGATRI/FETRI/ITU.

Consulta Centros Médicos

É OBRIGATORIO SEGUIR O PROTOCOLO DE ACCIDENTES

PROTOCOLO E CERTIFICADO DE ACCIDENTE.

Na seguinte ligazón da correduría de seguros,  https://www.howdeniberia.com/federacion-gallega-triatlon-pentatlon-moderno/ podes consultar todo o procedemento a seguir e descargar a documentación

 • Parte de Accidentes e Protocolo de Actuación en caso de Accidente Deportivo
 • Protocolo de Actuación en caso de Accidentes de Tráfico
 • Protocolo e Parte de Responsabilidad Civil

PROTOCOLO. DA ASEGURADORA E FEGATRI.2021

Os accidentes deben ser comunicados a través do Teléfono  24 Horas da aseguradora 937 052 607 , onde indicarán o centro ao que acudir.

No caso de incumprimento do protocolo a aseguradora non se fará cargo dos gastos.

As atencións que non sexan urxencia vital ou curas posteriores na Seguridade Social  NON ESTÁN CUBERTAS polo que serán repercutidas a quen faga uso indebido do seguro para a súa cobertura.

 

PARTE DE ACCIDENTES.

 • Deberase enviar xunto co resgardo do pago á Federación (fegatri@hotmail.com), para poder proceder á validación do mesmo (deberá  estar cuberto con todos os datos: datos do lesionado, data do accidente, hora e lugar do mesmo, descrición do accidente, danos sufridos e datos de quen certifica o accidente, …).

 

 • Ningún parte será admitido pola aseguradora sen o correspondente número de expedente e o selo da Federación.

 

 • Nº de conta para o ingreso:
  Federación Galega de P.M. e Tríatlon
  Banco Sabadell ES37 0081 5223 16 0001338040

 

sEGURO DEPORTIVO XUNTA DE GALICIA 2021 (Menores de 6 A 16 ANOS)

PROTOCOLO ACTUALIZADO

NOVOS PROTOCOLOS DO SEGURO XOGADE A PARTIR DO 29 DE DECEMBRO ÁS O0:01h. (MENORES ATA XUVENIL 1º ANO)

 

 

 

 

Póliza XOGADE

Actualización carné de XOGADE que incorporará na parte traseira a información fundamental do protocolo de seguro:

MODIFICACIÓN DA PÓLIZA E PROTOCOLO A PARTIR DO 28 DE DECEMBRO

A data prevista para este cambio é o 28 de decembro ás 24:00.

Descarga Arquivo Resumo

Ata o 28/12/2022 incluído

 • Notificar as lesións á aseguradora actual
 • AIG 91 737 2818 ou www.depor-xogade.com
 • É importante notificar e certificar as lesións nos 7 días de prazo.
 • Os deportistas serán atendidos por esta aseguradora ata a súa recuperación ou o final dos 18 meses de cobertura.
 • Os deportistas con expedientes abertos previamente continúan tamén a súa atención con esta empresa.

Do 29/12/2022 en adiante

 • Notificar as lesións á nova aseguradora
 • SURNE 881 850087 ou https://partesxogade.es

 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FEGATRI 2021

SEGURO DEPORTIVO 2021 (Para deportistas de 17 anos en diante e todas as licenzas de 1 día)

INFORMACIÓN SOBRE COBERTURAS:

¿Qué cubre o seguro deportivo obrigatorio?-Resumo

O seguro deportivo cubre aos federados nos adestramentos e  probas deportivas oficiais. Non cubre eventos deportivos que non estean no calendario oficial FEGATRI/FETRI/ITU.

Consulta Centros Médicos

É OBRIGATORIO SEGUIR O PROTOCOLO DE ACCIDENTES

PROTOCOLO E CERTIFICADO DE ACCIDENTE.

Na seguinte ligazón da correduría de seguros,  https://www.howdeniberia.com/federacion-gallega-triatlon-pentatlon-moderno/ podes consultar todo o procedemento a seguir e descargar a documentación

 • Parte de Accidentes e Protocolo de Actuación en caso de Accidente Deportivo
 • Protocolo de Actuación en caso de Accidentes de Tráfico
 • Protocolo e Parte de Responsabilidad Civil

PROTOCOLO. DA ASEGURADORA E FEGATRI.2021

Os accidentes deben ser comunicados a través do Teléfono  24 Horas da aseguradora 937 052 607 , onde indicarán o centro ao que acudir.

No caso de incumprimento do protocolo a aseguradora non se fará cargo dos gastos.

As atencións que non sexan urxencia vital ou curas posteriores na Seguridade Social  NON ESTÁN CUBERTAS polo que serán repercutidas a quen faga uso indebido do seguro para a súa cobertura.

 

PARTE DE ACCIDENTES.

 • Deberase enviar xunto co resgardo do pago á Federación (fegatri@hotmail.com), para poder proceder á validación do mesmo (deberá  estar cuberto con todos os datos: datos do lesionado, data do accidente, hora e lugar do mesmo, descrición do accidente, danos sufridos e datos de quen certifica o accidente, …).

 

 • Ningún parte será admitido pola aseguradora sen o correspondente número de expedente e o selo da Federación.

 

 • Nº de conta para o ingreso:
  Federación Galega de P.M. e Tríatlon
  Banco Sabadell ES37 0081 5223 16 0001338040

 

sEGURO DEPORTIVO XUNTA DE GALICIA 2021 (Menores de 6 A 16 ANOS)

PROTOCOLO ACTUALIZADO 09-02-2021

Póliza XOGADE

Actualización carné de XOGADE que incorporará na parte traseira a información fundamental do protocolo de seguro:

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FEGATRI 2021