SEGURO de accidentes DEPORTIVOs

Ano 2022

SEGURO DEPORTIVO 2022 (Para deportistas de 17 anos en diante e todas as licenzas de 1 día)

INFORMACIÓN SOBRE COBERTURAS:

¿Qué cubre o seguro deportivo obrigatorio?-Resumo

O seguro deportivo cubre aos federados nos adestramentos e  probas deportivas oficiais. Non cubre eventos deportivos que non estean no calendario oficial FEGATRI/FETRI/ITU.

centros Médicos 2022

É OBRIGATORIO SEGUIR O PROTOCOLO DE ACCIDENTES

PROTOCOLO E CERTIFICADO DE ACCIDENTE.

 • Parte de Accidentes e Protocolo de Actuación en caso de Accidente Deportivo
 • Protocolo de Actuación en caso de Accidentes de Tráfico
 • Protocolo e Parte de Responsabilidad Civil

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO EN CASO DE ACCIDENTE

 

Débese acudir aos  centros médicos concertados

Os accidentes deben ser comunicados nun prazo de 72 horas á T.P.A.  chamando al 981 941111 / 902 922009

No caso de incumprimento do protocolo a aseguradora non se fará cargo dos gastos.

As atencións que non sexan urxencia vital ou curas posteriores na Seguridade Social  NON ESTÁN CUBERTAS polo que serán repercutidas a quen faga uso indebido do seguro para a súa cobertura.

PROTOCOLO SAÍDAS AO EXTRANXEIRO

A cobertura de accidentes no estranxeiro préstase por reembolso (Ata 6.000 € segundo R.D).

O/a deportista deberá aportar  á súa volta a copia dos informes médicos e as facturas asumidas para  a súa comprobación.

Prazo de comunicación para informar as saídas- , dende Gerosalud precisarían coñecer a listaxe de federados que se desprazarán  cunha semana de antelación.

Para comunicar a saída ao estranxeiro, os datos que  se deben aportar, serían:

 • datos identificativos de deportista (nome-apelidos e DNI)
 • Data evento
 • nome do evento
 • lugar/país onde se celebra.

Descarga documento excell para comunicar desprazamentos de deportistas ao estranxeiro 2022

Enviarase un correo electrónico cubrindo todos  os datos no excell  anterior a : fegatri@hotmail.com

PARTE DE ACCIDENTES.

 • Deberase enviar xunto co resgardo do pago á Federación (fegatri@hotmail.com), para poder proceder á validación do mesmo (deberá  estar cuberto con todos os datos: datos do lesionado, data do accidente, hora e lugar do mesmo, descrición do accidente, danos sufridos e datos de quen certifica o accidente, …).

 

 • Ningún parte será admitido pola aseguradora sen o correspondente número de expedente e o selo da Federación.

 

 • Nº de conta para o ingreso:
  Federación Galega de P.M. e Tríatlon
  Banco Sabadell ES37 0081 5223 16 0001338040

 

SEGURO DEPORTIVO XUNTA DE GALICIA 2022 (Menores de 6 A 16 ANOS)

PROTOCOLO ACTUALIZADO XOGADE

Póliza XOGADE

Actualización carné de XOGADE que incorporará na parte traseira a información fundamental do protocolo de seguro:

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FEGATRI 2022

SEGURO de accidentes DEPORTIVOs

Ano 2021

SEGURO DEPORTIVO 2021 (Para deportistas de 17 anos en diante e todas as licenzas de 1 día)

INFORMACIÓN SOBRE COBERTURAS:

¿Qué cubre o seguro deportivo obrigatorio?-Resumo

O seguro deportivo cubre aos federados nos adestramentos e  probas deportivas oficiais. Non cubre eventos deportivos que non estean no calendario oficial FEGATRI/FETRI/ITU.

Consulta Centros Médicos

É OBRIGATORIO SEGUIR O PROTOCOLO DE ACCIDENTES

PROTOCOLO E CERTIFICADO DE ACCIDENTE.

Na seguinte ligazón da correduría de seguros,  https://www.howdeniberia.com/federacion-gallega-triatlon-pentatlon-moderno/ podes consultar todo o procedemento a seguir e descargar a documentación

 • Parte de Accidentes e Protocolo de Actuación en caso de Accidente Deportivo
 • Protocolo de Actuación en caso de Accidentes de Tráfico
 • Protocolo e Parte de Responsabilidad Civil

PROTOCOLO. DA ASEGURADORA E FEGATRI.2021

Os accidentes deben ser comunicados a través do Teléfono  24 Horas da aseguradora 937 052 607 , onde indicarán o centro ao que acudir.

No caso de incumprimento do protocolo a aseguradora non se fará cargo dos gastos.

As atencións que non sexan urxencia vital ou curas posteriores na Seguridade Social  NON ESTÁN CUBERTAS polo que serán repercutidas a quen faga uso indebido do seguro para a súa cobertura.

 

PARTE DE ACCIDENTES.

 • Deberase enviar xunto co resgardo do pago á Federación (fegatri@hotmail.com), para poder proceder á validación do mesmo (deberá  estar cuberto con todos os datos: datos do lesionado, data do accidente, hora e lugar do mesmo, descrición do accidente, danos sufridos e datos de quen certifica o accidente, …).

 

 • Ningún parte será admitido pola aseguradora sen o correspondente número de expedente e o selo da Federación.

 

 • Nº de conta para o ingreso:
  Federación Galega de P.M. e Tríatlon
  Banco Sabadell ES37 0081 5223 16 0001338040

 

sEGURO DEPORTIVO XUNTA DE GALICIA 2021 (Menores de 6 A 16 ANOS)

PROTOCOLO ACTUALIZADO 09-02-2021

Póliza XOGADE

Actualización carné de XOGADE que incorporará na parte traseira a información fundamental do protocolo de seguro:

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FEGATRI 2021

SEGURO DEPORTIVO 2021 (Para deportistas de 17 anos en diante e todas as licenzas de 1 día)

INFORMACIÓN SOBRE COBERTURAS:

¿Qué cubre o seguro deportivo obrigatorio?-Resumo

O seguro deportivo cubre aos federados nos adestramentos e  probas deportivas oficiais. Non cubre eventos deportivos que non estean no calendario oficial FEGATRI/FETRI/ITU.

Consulta Centros Médicos

É OBRIGATORIO SEGUIR O PROTOCOLO DE ACCIDENTES

PROTOCOLO E CERTIFICADO DE ACCIDENTE.

Na seguinte ligazón da correduría de seguros,  https://www.howdeniberia.com/federacion-gallega-triatlon-pentatlon-moderno/ podes consultar todo o procedemento a seguir e descargar a documentación

 • Parte de Accidentes e Protocolo de Actuación en caso de Accidente Deportivo
 • Protocolo de Actuación en caso de Accidentes de Tráfico
 • Protocolo e Parte de Responsabilidad Civil

PROTOCOLO. DA ASEGURADORA E FEGATRI.2021

Os accidentes deben ser comunicados a través do Teléfono  24 Horas da aseguradora 937 052 607 , onde indicarán o centro ao que acudir.

No caso de incumprimento do protocolo a aseguradora non se fará cargo dos gastos.

As atencións que non sexan urxencia vital ou curas posteriores na Seguridade Social  NON ESTÁN CUBERTAS polo que serán repercutidas a quen faga uso indebido do seguro para a súa cobertura.

 

PARTE DE ACCIDENTES.

 • Deberase enviar xunto co resgardo do pago á Federación (fegatri@hotmail.com), para poder proceder á validación do mesmo (deberá  estar cuberto con todos os datos: datos do lesionado, data do accidente, hora e lugar do mesmo, descrición do accidente, danos sufridos e datos de quen certifica o accidente, …).

 

 • Ningún parte será admitido pola aseguradora sen o correspondente número de expedente e o selo da Federación.

 

 • Nº de conta para o ingreso:
  Federación Galega de P.M. e Tríatlon
  Banco Sabadell ES37 0081 5223 16 0001338040

 

sEGURO DEPORTIVO XUNTA DE GALICIA 2021 (Menores de 6 A 16 ANOS)

PROTOCOLO ACTUALIZADO 09-02-2021

Póliza XOGADE

Actualización carné de XOGADE que incorporará na parte traseira a información fundamental do protocolo de seguro:

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FEGATRI 2021