Procesos electorais 2018

ELECCIÓNS FEGATRI 2018

DECRETO 16/2018

Do 15 de febreiro, polo que se establecen as bases e os criterios para a elaboración dos regulamentos electorais que deben rexer a ralización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas.

INSTRUCIÓNS PARA A EMISIÓN DO VOTO POR CORREO

ÁS ASEMBLEAS XERAIS DAS FEDERACIÓNS DEPORTIVAS GALEGAS E DA PUBLICIDADE NA PÁXINA WEB FEDERATIVA.

CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA DA FEDERACIÓN GALEGA DE TRÍATLON E PÉNTATLON MODERNO

ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA DA FEDERACIÓN GALEGA DE TRÍATLON E PÉNTATLON MODERNO DO 25/06/2018:

*O Regulamento e o Calendario electoral están pendentes de revisión por parte da Secretaría Xeral para o Deporte.

En virtude do artigo 12 do Decreto 16/2018 do 15 de febreiro, polo que se establecen as bases e os criterios para a elaboración dos reglamentos electorais que deben rexir a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas, dase publicidade ó censo inicial a través do seguinte enlace a partires de hoxe día 28 de febreiro de 2018, durante un prazo de 20 días naturais.

CENSO INICIAL(Publicado o 28/02/2018)

CENSO-INICIAL-FEGATRI ELECCIÓNS 2018 WEB

CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS FEGATRI 2018 (08/08/2018)

CONVOCATORIA ELECCIÓNS 2018 PRESIDENTE

CALENDARIO ELECTORAL FEGATRI

REGULAMENTO ELECTORAL FEGATRI

DATA E HORARO VOTACIÓNS ASEMBLEA XERAL

PROCEDEMENTO E PRAZOS EXERCICIO VOTO POR CORREO

COMPOSICIÓN NOMINAL RECUSACIÓN ENDEREZO DOCUMENTACIÓN

DISTRIBUCIÓN Nº PERSOAS MEMBROS DA ASEMBLEA XERAL

MODELOS DE SOBRES E PAPELETAS

CERTIFICADO SECRETARIA FEGATRI ELECCIÓNS 2018

ACTAS

ACTA 1: CONSTITUCIÓN XUNTA ELECTORAL

ACTA 2: resolución reclamacións censo provisional

ACTA 3: Censo Definitivo e Apertura Prazo Candidaturas

ACTA 4: Publicación provisional solicitudes voto por correo e presentación de candidaturas á Asemblea

ACTA 5: Resolución de Reclamacións Candidaturas Asemblea

ACTA 6: Proclamación Definitiva Candidatos Asemblea Xeral

ACTA 7: Segundo sorteo Mesa Electoral Voto por Correo

ACTA 8: Proclamación Definitiva Candidatos Asemblea Xeral

NOTA ACLARATORIA prazo presentación candidaturas á Comisión Delegada

ACTA 9: Proclamación Definitiva de candidatos á Asemblea Xeral da Federació

ACTA 10: Listado provisional candidatos Presidencia e Comisión Delegada

ACTA 11: Listado De Asemblearios Despois Despois Da Toma De Posesión

ACTA 12:Resolución Do Recurso 124/2018 E Ampliación De Horario Para A Presentación De Alegacións

ACTA 13: Resolución De Alegacións, Publicación Definitva Asembleario Pendente De Recurso E Data, Hora E Lugar Da Celebración Da Asemblea

ACTA 14: Proclamación Definitiva De Candidatos Á Presidencia E Á Comisión Delegada

NOTA INFORMATIVA Respecto Ás Delegacións De Voto E Representación De Clubes Na Asemblea De Elección De Presidente E Comisión Delegada

 

ACTA 15: Resolución Recursos Cgxd 154/18 E 155/18, Sistema De Votación Para A Comisión Delegada E Outros

ACTA 16: Roclamación Definitiva Presidente E Comisión Delegada