CGTD

CONVOCATORIA DE PRAZAS PARA O CENTRO GALEGO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE PONTEVEDRA (Curso 2020/2021)
A FEGATRI abre o prazo para solicitar praza no CGTD de Pontevedra par o curso escolar 2020/2021 (envío solicitudes ata o 31/07/2019) a info@fegatri.org.

RESOLUCIÓNS DA SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE CONVOCATORIA BOLSAS CGTD 2019/20

RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte

RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas das prazas concedidas para o grupo de tecnificación ao abeiro da Resolución do 6 de xullo de 2020 (DOG 14.07.2020), pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2020/2021, e se procede a súa convocatoria (código de procedemento PR952A).

 

RESOLUCIÓN do 23 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte

RESOLUCIÓN do 23 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas das prazas concedidas para o grupo de rendemento ao abeiro da Resolución do 6 de xullo de 2020 (DOG 14.07.2020), pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2020/2021, e se procede a súa convocatoria (código de procedemento PR952A).

SOLICITUDE INCORPORACIÓN A GRUPO ADESTRAMENTO TRÍATLON CGTD 2019/2020

SOLICITUDE BECAS CGTD, CURSO 2019/2020

A FEGATRI abre o prazo para solicitar praza no CGTD de Pontevedra cara ó próximo curso escolar 2019/2020 (envío solicitudes ata o 8/07/2019) a info@fegatri.org.

RESOLUCIÓN DA SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE CONVOCATORIA BOLSAS CGTD 2019/20

CONVOCATORIA BOLSAS CGTD SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE

 
O Secretario Xeral para o Deporte inicia o curso 2019/2020 no CGTD

CONVOCATORIA PRAZAS CGTD CURSO 2016/2017

Resolución do 29 de xuño de 2016, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2016/2017, e se procede á súa convocatoria”, (DOG nº 128 do 7 de xullo de 2016).

SOLICITUDE BECA CGTD TRÍATLON E PÉNTATLON Curso 2016-2017

CONVOCATORIA SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DE DEPORTISTAS Ó GRUPO DE ADESTRAMENTO DO CGTD DE PONTEVEDRA (TEMPADA 2015/2016)
Criterios a considerar para a tramitación de solicitudes:

1. Deportistas con licenza na FEGATRI e por un club galego (excluínte)

2. Aportación deportiva ó grupo de adestramento (valoración Equipo Técnico)

3. Aportación deportiva á FEGATRI (Selección Autonómica)

Envío de solicitudes a: fegatri@hotmail.com

Prazo: ata o vindeiro 02 de Outubro de 2015, ás 14:00 horas

 

*Todas as solicitudes con informe positivo tramitaranse ante a Secretaría Xeral, que será a que definitivamente autorizará ou non o acceso dos deportistas ó Centro.

CONVOCATORIA PRAZAS CGTD CURSO 2016/2017

A FEGATRI abre o prazo para solicitar praza no CGTD de Pontevedra cara ó próximo curso escolar 2017/2018 (envío solicitudes ata o 31/07/2017).

CONVOCATORIA BOLSAS CGTD SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE:

CONVOCATORIA SOLICITUDE BECAS CGTD, CURSO 2017/2018

CONVOCATORIA PRAZAS CGTD CURSO 2015/2016

A FEGATRI abre o prazo para solicitar praza no CGTD de Pontevedra cara o próximo curso escolar 2015/2016 (dende o 25/05/2015 ata o 28/06/2015).

SOLICITUDE BECAS CGTD, CURSO 2014/2015

A FEGATRI abre o prazo para solicitar praza no CGTD de Pontevedra cara ó próximo curso escolar 2014/2015 (dende o 07/06/2014 ata o 07/07/2014).
INFORMACIÓN MATRÍCULA NO CGTD

IMPORTANTE: No de RESIDENTES e EXT 1 poderán matricularse tódolos deportistas da lista provisional que cumpran os requisitos de promoción de curso con un máximo de dúas asignaturas pendentes (non é válida a promoción de curso por imperativo legal en 3º e 4º ESO).

Nota informativa: Os deportistas becados como residentes no CGTD para o curso 2013/2014 deberán incorporarse á residencia o próximo domingo, 15 de Setembro, a partir das 19:00 horas.

Ás 19:30 horas celebrarase unha reunión informativa cos pais/nais/titores dos residentes.