"EU SON DGAN"

PRESENTACIÓN

O programa “Eu son DGAN” nace da constante preocupación polos deportistas da secretaria xeral para o deporte, Marta Míguez, desde que accedeu ao seu cargo.

A súa experiencia cando tivo que abandonar o deporte de alta competición permitiulle decatarse de que o paso do deporte de alto nivel ao mercado laboral non era fácil.

Por iso sente a necesidade de facer todo o posible para que ese paso do mundo do deporte ao mundo laboral lles sexa aos nosos e ás nosas deportistas máis doado.

O programa “ Eu son DGAN” é unha iniciativa que quere chegar a todas e todos os deportistas de alto nivel de Galicia, aos de hoxe, aos de mañá pero tamén aos de onte, a aqueles que nalgún momento foron DGAN.

Para levar a cabo esta iniciativa contamos cun gran aliado, a Fundación ONCE e as súas entidades de intermediación laboral Ilunion Empleo e Inserta Empleo.

Que é?

O programa “Eu son DGAN”, financiado nun 82% pola Secretaría Xeral para o Deporte e nun 18% pola ONCE, procurará a integración laboral das e dos deportistas galegos de alto nivel unha vez acabada a súa vida deportiva, traballando previamente na compensación das dificultades que a práctica do deporte de alta competición pode causar na formación e na integración laboral dos deportistas.

A quen vai dirixido?

A todos os deportistas de alto nivel de Galicia, aos que ostentan o devandito recoñecemento, ou que o tiveron no seu momento.

COMO FUNCIONA

En primeiro lugar realizarase un contacto telefónico coas e cos deportistas galegos de alto nivel por medio dos técnicos do programa (Marina ou Pablo) para explicarlles o funcionamento do mesmo, interesarse pola súa situación laboral e pola súa intención de participar ou non no programa.

Concrétase unha primeira entrevista para traballar coa ou co deportista en procura da súa inserción laboral utilizando para iso distintas ferramentas de información, orientación, asesoramento e formación, esta última dirixida a axustar o perfil de cada deportista ás demandas laborais específicas das empresas.

Concretaranse sucesivas entrevistas de orientación e seguimento nas cidades máis próximas ao domicilio da e do deportista para definir a súa situación actual, ben para xerarlle oportunidades de emprego poñéndoa en contacto coas empresas; ou ben traballando na formación previa para optar ás devanditas oportunidades. Unha vez que a/o deportista convértese en “candidata/o”, fáiselle entrega do dossier personalizado que inclúe o currículo, e unha carta de presentación personalizada asinada pola secretaria xeral para ou deporte.

Paralelamente ás actuacións anteriores, levarase a cabo unha captación de empresas para participar no programa “ Eu son DGAN”, visitaranse as mesmas para valorar os postos de traballo máis adecuados ás e os deportistas incorporados ao programa. Posteriormente selecciónase ás e ós deportistas interesados nos postos de traballo ofertados, e fáiselles entrega do currículo personalizado para que, previa preparación, asistan a unha entrevista coa empresa, de ser o caso, acompañados por algún técnico do programa.

Finalmente, faise un dobre seguimento coa empresa e coas e os deportistas, que no caso de volver á situación de desemprego, serán preparados para ser “candidatas ou candidatos” a outro posto.

SOLICITUDE BECAS CGTD, CURSO 2019/2020

CONTACTO

O contacto cos/as deportistas galegos/as de alto nivel levarase a cabo en dúas fases:

Fase 1:

Deportistas que teñan en vigor o recoñecemento de DGAN, e sexan maiores de idade.

Fase 2:

Deportistas que tiveron no seu momento o recoñecemento de DGAN.

Se es deportista galego/a de alto nivel e estás interesada/o en incorporarte ao programa, envía ao equipo do programa un correo electrónico achegando nun documento:

  • O teu nome
  • A especialidade deportiva na que compites
  • Os méritos deportivos que che acreditan como DGAN

ENLACE INFORMACIÓN

DECRETO DEPORTE DE ALTO NIVEL E ALTO RENDEMENTO