BAIXAS E POLÍTICA DE DEVOLUCIÓNS

Por regla xeral, as baixas deben ser solicitadas á Federación (fegatri@hotmail.com) antes de rematar o prazo de inscrición de cada proba. Unha vez pechado o prazo de inscrición da competición non se fan devolucións.

As devolucións serán aboadas na semana seguinte á celebración da proba.

Importante: No caso das inscricións incompletas, non se fai devolución.

*Existen certas probas que teñen unha normativa de devolucións específica (indicada no seu regulamento), polo que debe consultarse sempre o regulamento de cada proba.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

A web RockTheSport é o programa/aplicación web utilizada durante esta tempada 2019 para formalizar as inscricións nas probas da FEGATRI.