PREZOS / NORMATIVAS

Licencias

TRAMITACIÓN DE LICENZAS triatlon 2024

Só se tramita licenzas a deportistas maiores de 6 anos. De 6 a 16 anos deben ter residencia en Galicia ou pertencer a un club galego. Só terán cobertura en Galicia ou Cptos. España.

Consulta aquí a guía básica para alta na plataforma e trámites

TRÍATLON

(*) Importante: Todos aqueles clubs (renovacións e novos) que non teñan a documentación subida deben subila á plataforma. No momento de facer a solicitude o programa solicita a documentación que se precisa, esta debe estar actualizada.

PÉNTATLON MODERNO

PROCEDEMENTO DE TRAMITACIÓN DE LICENZAS

Para a tramitación da licenza de Péntatlon é necesario  subir á platarforma de trámite de licenzas de péntatlon, Rockthesport,  a seguinte documentación :

  • Documentos protección de datos e autorización de menores correspondentes
  • Copia do DNI* en vigor  – *(No caso de menores que non posúan DNI será preciso enviar a copia do libro de familia)
  • Foto tamaño carné
  • Pagamento a través de TPV

LOPDP

TODOS OS/AS DEPORTISTAS E CLUBS DEBEN ACHEGAR E/OU SUBIR Á PLATAFORMA O FORMULARIO DE SOLICITUDE DE LICENZA E A  PROTECCIÓN DE DATOS CORRESPONDENTE, CUBERTO E ASINADO, PARA PODER VALIDAR A LICENZA