PREZOS / NORMATIVAS

Licencias 2021

TRAMITACIÓN DE LICENZAS

TRÍATLON

(*) Importante: Todos aqueles clubs (renovacións e novos) que non teñan a documentación subida deben subila á plataforma. No momento de facer a solicitude o programa solicita a documentación que se precisa, esta debe estar actualizada.

PÉNTATLON MODERNO

documento

PROCEDEMENTO DE TRAMITACIÓN DE LICENZAS

Para a tramitación da licenza de Péntatlon é necesario enviar á Federación a seguinte documentación (ben directamente ou ben a través do Club):

  • Documentos protección de datos e autorización de menores correspondentes
  • Copia do DNI* en vigor  – *(No caso de menores que non posúan DNI será preciso enviar a copia do libro de familia)
  • Foto tamaño carné
  • Pagamento
responsive design

PLATAFORMA TRAMITACIÓN

candado verde

LOPDP

TODOS OS FEDERADOS DEBEN ACHEGAR E/OU SUBIR Á PLATAFORMA O FORMULARIO DE PROTECCIÓN DE DATOS, CUBERTO E ASINADO, PARA PODER VALIDAR AS LICENZA