Convocatoria de Curso de Adestrador de Tríatlon N1- Fase Específica

12 de Decembro de 2013

 

ADESTRADOR DE TRÍATLON NIVEL 1 -Parte Específica.

(Conta coa autorización administrativa da Secretaría Xeral para o Deporte- Resolución nº 0146TR271113 de 27 de novembro de 2013)

Descagar FORMULARIO DE SOLICITUDE

DATA INICIO:         11/01/2014

DATA REMATE:      8/02/2014

LUGAR:

Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Galicia

Rúa Fernando Olmedo, S/Nº- Pontevedra

HORARIO:

Venres-Tarde

Sábado- Mañán e Tarde

Domingo- Mañán

Nº HORAS:

225H (75 teóricas e 150 prácticas)

 CUSTE:  

230 € (a aboar en dous prazos, 115€)

1º prazo coa solicitude

2º prazo  antes do 25 de xaneiro de 2014

REQUISITOS:

Ter 16 anos.

Posuir certificado de estudios primarios ou equivalente.

SOLICITUDE:

Ata o 3 de xaneiro

 Enviar ao correo electrónico fegatri@hotmail.com

Formulario de solicitude cuberto

Autorización do pai/nai/titor no caso de ser menor de edade.

Copia do DNI

Copia que acredite estudios

Xustificante de pagamento das tasas

—————

PROGRAMA:

TEORÍA:

Didáctica, materiais, técnica e táctica básica da natación en tríatlon.

Didáctica, materiais, técnica e táctica básica da bicicleta en tríatlon.

Didáctica, materiais, técnica e táctica básica de carreira en tríatlon.

Mecánica da bicicleta e materiais

Planificación e organización de grupos de base (escolas de tríatlon)

Regulamento

Seguridade e hixiene en tríatlon

Desenvolvemento profesional

 

PRÁCTICAS

Ao remate do curso o solicitante deberá realizar 150 horas de prácticas, nun club/escola ou centro de tecnificación.

Quizáis che interese…