CONVOCATORIA SOLICITUDE ORGANIZACIÓN CAMPIONATO GALEGO DE DÚATLON ESCOLAR 2019

10 de Xaneiro de 2019

A TÓDOLOS CLUBS E ORGANIZADORES DA FEDERACIÓN GALEGA DE TRÍATLON E PÉNTATLON MODERNO

 A Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon  Moderno abre o prazo para a presentación de solicitudes para a organización do Campionato Galego de Dúatlon Escolar 2019. 

A organización levarase a cabo a través dun Convenio que se asinará coa Federación,  onde esta aportará un máximo de 2000 € que serán xustificados de acordo ao convenio .

 Recepción de solicitudes:  ata o próximo domingo, 20 de xaneiro de 2019.

Ainda que calquera data será avaliada, pendiente da validación da Secretaría Xeral para o Deporte. Consideramos como datas de prefencia para o seu desenvolvemento as seguintes:

17 maio,18 ou 19 de maio.

 

A solicitude deberá vir acompañada dun proxecto que debe contar cos aspectos básicos que se detallan a continuación para poder avaliala.

DATOS DO PROXECTO DE SOLICITUDE DE ORGANIZACIÓN  DE PROBAS

– Nome da Proba

– Data proposta

–  Horarios e lugar.

– Dirección Executiva e Dirección de carreira
– Datos e persoa de contacto.

– Dirección Executiva e Dirección de carreira

– Planos dos circuítos con tódalas áreas (Saída,transición, meta, …).
– Sistema de Cronometraxe

– Categorías
– Servizos- (duchas e vestiarios, megafonía e locución, infraestruturas en xeral…)
– Seguros- Propios (indicar de selo caso. Serán revisados polo DT) ou xestionados a través da Fegatri.
– Servizos médicos e plan de seguridade e evacuación.
– Vehículos. Control dos sectores de  carreira
– Avituallamentos.
– Voluntariado

– Outros

Quizáis che interese…