VIII Northwest Triman 2022 (Campionato Xunta de Galicia LD-Proba aberta de MD)-

Data aprobada en Comisión Delegada REGULAMENTO E INSCRICIÓNS https://northwesttriman.com/     Información Seguro Deportivo: http://fegatri.org/federacion/seguro-deportivo/ Entregas de Premios -Os/as deportistas e/ou clubs que non estean na entrega de premios (salvo causa de forza maior) non os recibirán, e serán sancionados por desconsideración ao organizador e ao resto dos deportistas (segundo os estatutos en vigor). Aquel […]