IX Dúatlon Cros Candeán- Trasmaño

Candeán-Trasmaño Vigo, PONTEVEDRA, Spain

REGULAMENTO   INSCRICIÓNS:   Entregas de Premios -Os/as deportistas e/ou clubs que non estean na entrega de premios (salvo causa de forza maior) non os recibirán, e serán sancionados por desconsideración ao organizador e ao resto dos deportistas (segundo os estatutos en vigor). Aquel deportista ou club que non estea presente na chamada ao podio […]