Seguro Deportivo

SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS 2017

*MOI IMPORTANTE:

É OBRIGATORIO SEGUIR O PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

OS ACCIDENTES DEBEN SER COMUNICADOS NUN PRAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS

INFORMACIÓN CORREDURÍA:  HORARIO DE ATENCIÓN durante o mes de Agosto será de 8:00 a 15:00 con motivo da xornada intensiva.

Para cualquer consulta fora dese horario rogamos se dirixan o noso correo accidentesdeportivos@howdeniberia.com ou ó teléfono de asistencia no caso de urxencia de Generali 902302928

 

INFORMACIÓN SOBRE COBERTURAS:

¿Qué cubre el seguro deportivo?, resumen

 

PARTE DE ACCIDENTES: SERÁ FACILITADO DENDE A FEDERACIÓN PREVIO PAGO DE 5 EUROS EN CONCEPTO DE TRAMITACIÓN (aprobado en Asemblea do 17/12/2015). Deberase enviar o resgardo do pago á Federación (fegatri@hotmail.com) para poder proceder á tramitación do mesmo e os datos do accidente (datos do lesionado, data do accidente, hora e lugar do mesmo, descrición do accidente e danos sufridos).

Nº de conta para o ingreso:
Federación Galega de P.M. e Tríatlon
Banco Sabadell ES37 0081 5223 16 0001338040

SEGURO DEPORTIVO 2017 (de 17 anos en diante):

FEGATRI.2017.PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Compañía: GENERALI SEGUROS

Nº Póliza: G-L6-427.001.646

PÓLIZA SEGURO ACCIDENTES DEPORTIVOS 2017

 ASISTENCIA MÉDICA NO ESTRANXEIRO

 

 

SEGURO DEPORTIVO XUNTA DE GALICIA 2017 (DE 6 A 16 ANOS):

Info_seguro_2017 act 15-02-2017

LISTAXE_CENTROS_15_02_17

PÓLIZA: http://www.deporteescolargalego.com/adjuntos/documentacion/2016_2017/POLIZA_XOGADE_2017_N_44320026-6.pdf

 

 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 2017

Compañía: W.R. BERKLEY

Nº Póliza: 2002761

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 2017

*En cada sinistro, o Asegurado tomará ó seu cargo a cantidade indicada nas Condicións Particulares da Póliza, en concepto de FRANQUICIA.

 

____________________________________________________________________________

SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS 2016

*MOI IMPORTANTE:

É OBRIGATORIO SEGUIR O PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

OS ACCIDENTES DEBEN SER COMUNICADOS NUN PRAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS

PARTE DE ACCIDENTES: SERÁ FACILITADO DENDE A FEDERACIÓN PREVIO PAGO DE 5 EUROS EN CONCEPTO DE TRAMITACIÓN (aprobado en Asemblea do 17/12/2015). Deberase enviar o resgardo do pago á Federación (fegatri@hotmail.com) para poder proceder á tramitación do mesmo e os datos do accidente (datos do lesionado, data do accidente, hora e lugar do mesmo, descrición do accidente e danos sufridos).

Nº de conta para o ingreso:
Federación Galega de P.M. e Tríatlon
Banco Sabadell ES37 0081 5223 16 0001338040

FEGATRI.2016.PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

 

Compañía: GENERALI SEGUROS

Nº Póliza: G-L6-427.001.646

PÓLIZA DE ACCIDENTES DEPORTIVOS 2016

 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 2016

Compañía: W.R. BERKLEY

Nº Póliza: 2002761

PÓLIZA DE RESPONSABILIDADE CIVIL 2016

*En cada sinistro, o Asegurado tomará ó seu cargo a cantidade indicada nas Condicións Particulares da Póliza, en concepto de FRANQUICIA.