APLICACIÓN DAS MEDIDAS EXTRAORDINARIaS DOS RDL AO SECTOR DEPORTIVO

APLICACIÓN DAS MEDIDAS EXTRAORDINARIaS DOS RDL AO SECTOR DEPORTIVO

20/03/2020
APLICACIÓN DAS MEDIDAS EXTRAORDINARIaS DOS RDL AO SECTOR DEPORTIVO

O goberno aprobou nos últimos días os Reais Decretos coas medidas de carácter extraordinario ante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. Moitas delas, afectan directamente ao mundo do deporte.

No seguinte documento enuméranse

Sector Deportivo. Medidas