Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria da Federacíón Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno 10/10/2023

Fegatri logo redes

8 de Setembro de 2023

Por orde do Presidente da Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno e de acordo ao que determinan os artigos 48º e 54º dos Estatutos vixentes da entidade,convocase aos membros da Asemblea Xeral a unha xuntanza ordinaria, na data e hora indicadas a continuación

  • Data: martes, 10 de outubro de 2023
  • Hora: 19:30 h. 1ª convocatoria
  • Lugar: Hotel Santiago Apostol (Costa de San Marcos, Nº1.- Santiago de Compostela)

Orde do día,

  1. – Lectura e aprobación se procede da acta da Asemblea anterior.
  2. –  Regulamentos Deportivos 2024
  3. – Calendarios de Competición 2024
  4.  Rogos e preguntas

*Os rogos e preguntas poderán  ser enviados ao correo da federación ata o próximo luns, 2 de outubro de 2023.

* A representación dos clubs recae no/a Presidente/a ou persoa en quen delegue segundo os seus estatutos. A Delegación deberá estar na Federación a máis tardar o luns 9 de outubro de 2023

Ver Convocatoria anexo

Quizáis che interese…