Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria da Federacíón Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno 13/04/2023

Fegatri logo redes

13 de Marzo de 2023

Por orde do presidente e de acordo aos nosos estatutos convócase á  Asemblea Xeral a unha xuntanza ordinaria o próximo

  • Data: xoves, 13 de abril de 2023
  • Hora: 20:00 h.
  • Lugar: Hotel Santiago Apostol (Costa de San Marcos, Nº1.- Santiago de Compostela)

Orde do día,

  1. – Lectura e aprobación se procede da acta da Asemblea anterior.
  2. – Memoria e contas 2022. Aprobación se procede.
  3. – Plan de viabilidade e proxecto federativo
  4. Calendarios e normativas 2023.
  5. —  Rogos e preguntas

 

*Os rogos e preguntas poderán  ser enviados ao correo da federación ata o próximo xoves 6 de abril de 2023.

*Só se permitirá o acceso aos membros da Asemblea Xeral. * A representación dos clubs recae no/a Presidente/a ou persoa en quen delegue segundo os seus estatutos. A Delegación deberá estar na Federación a máis tardar o martes 11 de abril de 2023

Ver Convocatoria anexo

Quizáis che interese…