Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria da Federacíón Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno 21/12/2023

Fegatri logo redes

21 de Novembro de 2023

Por orde do Presidente da Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno e de acordo ao que determinan os artigos 48º e 54º dos Estatutos vixentes da entidade,convocase aos membros da Asemblea Xeral a unha xuntanza ordinaria, na data e hora indicadas a continuación

  • Data: xoves, 21 de decembro de 2023
  • Hora: 19:30 h. 1ª convocatoria
  • Lugar: Hotel Santiago Apostol (Costa de San Marcos, Nº1.- Santiago de Compostela)

Orde do día,

  • 1.- Lectura e aprobación se procede da acta da Asemblea anterior.
  • 2.- Orzamentos 2024. Aprobación se procede.
  • 3.- Calendarios e normativas 2024.
  • 4.-   Rogos e preguntas

*Os rogos e preguntas poderán  ser enviados ao correo da federación ata o próximo mércores,  13 de decembro de 2023 ás 14:00 h.

* A representación dos clubs recae no/a Presidente/a ou persoa en quen delegue segundo os seus estatutos. A Delegación deberá estar na Federación a máis tardar o luns 18 de decembro de 2023.

Ver Convocatoria anexo

Quizáis che interese…