DEPORTISTA GALEGO DE ALTO NIVEL (DGAN): SOLICITUDE RECOÑECEMENTO

23 de Maio de 2017

Durante todo o vindeiro mes de xuño ábrese un novo prazo para poder solicitar o recoñecemento de DEPORTISTA GALEGO DE ALTO NIVEL (DGAN) .
 Xuntamos a normativa reguladora do procedemento, o modelo de solicitude e a última publicación no DOGA de deportistas recoñecidos e a vixencia:
 
Documentación:
 
1.       Modelo de solicitude  cuberto con tódolos datos do interesado/a, asinado na parte inferior esquerda polo deportista ou polo seu titor se é menor de idade.
 
2.       Unha vez cuberta dita solicitude, o presidente ou secretario da federación correspondente asina e sela dita solicitude.
 
3.       A federación expedirá unha certificación de posesión de licenza vixente dende polo menos o 1 de xaneiro do ano 2016.
 
4.       Os interesados presentarán fotocopia de DNI.
 
5.       Certificado do padrón de veciñanza administrativa.
 
 
As solicitudes poden presentarse en calquera edificio administrativo de cada unha das provincias galegas, ou na
 
Escola Galega de Administración Pública, EGAP
Rúa Madrid 2-4 (2ª planta)- 15781
Santiago de Compostela
 
 
 

Quizáis che interese…