“PHO3NIX Kids by Javier Gómez Noya”- CG Triatlón de Menores Alevín e Infantil-Pontevedra
pho3nix kids by javier gomez noya en pontevedra

FECHA

HORA

LUGAR

FECHA

HORA

LUGAR

Co gallo do Campionato de España de Tríatlon Sprint  que se celebrará en Pontevedra o próximo mes de outubro, a  Federación Española de Tríatlon e a FEGATRI colaboran na organización dun Tríatlon de Menores para as categorías Alevín e Infantil,  promovida pola Fundación de Javier Gómez Noya.

LISTA DE INSCRITOS

Listado Dorsalizado con horas de salida

Cuestionario COVID para entregar firmado por pai/nai/titor

REGULAMENTO:

Regulamento C G Menores Triatlon ALV_INF 2021

INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS:

Acceso á Inscrición e detalles  da proba

**A proba rexerase polo procedemento de inscrición de menores aprobado en Asemblea Xeral. As  baixas que non sexan comunicadas serán penalizadas de acordo ao mesmo.

DECLARACIÓN RESPONSABLE:

Declaración Responsabilidade individual Menores- Competicións COVID

Información Seguro Deportivo:

https://fegatri.org/federacion/seguro-deportivo/

Entregas de Premios

-Os/as deportistas e/ou clubs que non estean na entrega de premios (salvo causa de forza maior) non os recibirán, e serán sancionados por desconsideración ao organizador e ao resto dos deportistas (segundo os estatutos en vigor). Aquel deportista ou club que non estea presente na chamada ao podio será sancionado con 25 e 50 euros respectivamente e non poderá participar ata o seu abono.