I Liga Ranking Nacional de Idades de Péntatlon Moderno- Open Cup Internacional- Cpto Xunta de Galicia de Péntatlon Moderno

FECHA

HORA

LUGAR

FECHA

HORA

LUGAR

REGULAMENTO  
Regulamento da proba  
Proba que outorga o título de Cpto Galego

Regulamento Xeral FEPM

INSCRICIÓNS  

Excell para inscrición

DECLARACIÓN RESPONSABLE:

Declaración Responsabilidade individual Menores- Competicións COVID

https://fegatri.org/wp-content/uploads/2021/03/declaracion-responsabilidade-individual-adultos-probas-1.pdf

Información Seguro Deportivo:

https://fegatri.org/federacion/seguro-deportivo/

Entregas de Premios

-Os/as deportistas e/ou clubs que non estean na entrega de premios (salvo causa de forza maior) non os recibirán, e serán sancionados por desconsideración ao organizador e ao resto dos deportistas (segundo os estatutos en vigor). Aquel deportista ou club que non estea presente na chamada ao podio será sancionado con 25 e 50 euros respectivamente e non poderá participar ata o seu abono.*COVID19