CANCELADA/Swim Run Concello de Nigrán (Campionato Xunta de Galicia)

FECHA

HORA

LUGAR

FECHA

HORA

LUGAR

Proba cancelada pola organización ao non obter os permisos de portos para o seu desenvolvemento.

REGULAMENTO  

INSCRICIÓNS:

Enlace acreditacións:

SAIDAS

Información Seguro Deportivo:

https://fegatri.org/federacion/seguro-deportivo/

Entregas de Premios

-Os/as deportistas e/ou clubs que non estean na entrega de premios (salvo causa de forza maior) non os recibirán, e serán sancionados por desconsideración ao organizador e ao resto dos deportistas (segundo os estatutos en vigor). Aquel deportista ou club que non estea presente na chamada ao podio será sancionado con 25 e 50 euros respectivamente e non poderá participar ata o seu abono.*COVID19