VIII Northwest Triman 2022 (Longa e Media Distancia)-

FECHA

HORA

LUGAR

FECHA

HORA

LUGAR

VIII Northwest Triman 2022 (Longa e Media Distancia)-

Data aprobada en Comisión Delegada

REGULAMENTO E INSCRICIÓNS

https://northwesttriman.com/

 

 

Información Seguro Deportivo:

http://fegatri.org/federacion/seguro-deportivo/

Entregas de Premios

-Os/as deportistas e/ou clubs que non estean na entrega de premios (salvo causa de forza maior) non os recibirán, e serán sancionados por desconsideración ao organizador e ao resto dos deportistas (segundo os estatutos en vigor). Aquel deportista ou club que non estea presente na chamada ao podio será sancionado con 25 e 50 euros respectivamente e non poderá participar ata o seu abono.*COVID19