Dúatlon Escolar de Santiago-( Fase Local Provincia A Coruña)- XOGADE

FECHA

HORA

LUGAR

FECHA

HORA

LUGAR

Presentación Detalles Técnicos v1

Listaxe  de inscrición dorsalizada

Só Deportistas de alta na actividade deportiva escolar XOGADE na modadlidade de  Dúatlon na provincia de A Coruña

REGULAMENTO

Regulamento Dúatlon Escolar XOGADE Santiago

INSCRICIÓNS

 

Documento de Inscricións (enviar a fegatri@hotmail.com e deportes.coruna@xunta.gal) ata o martes 15 de marzo ás 14:00 h.

 

SAIDAS

 

Información Seguro Deportivo:

https://fegatri.org/federacion/seguro-deportivo/

Entregas de Premios

-Os/as deportistas e/ou clubs que non estean na entrega de premios (salvo causa de forza maior) non os recibirán, e serán sancionados por desconsideración ao organizador e ao resto dos deportistas (segundo os estatutos en vigor). Aquel deportista ou club que non estea presente na chamada ao podio será sancionado con 25 e 50 euros respectivamente e non poderá participar ata o seu abono.*COVID19