Dúatlon Escolar de Santiago-( Fase Local Provincia A Coruña)- XOGADE

FECHA

HORA

LUGAR

FECHA

HORA

LUGAR

Esta actividade xa pasou.

Dúatlon Escolar de Santiago-( Fase Local Provincia A Coruña)- XOGADE

Presentación Detalles Técnicos v1

Listaxe  de inscrición dorsalizada

Só Deportistas de alta na actividade deportiva escolar XOGADE na modadlidade de  Dúatlon na provincia de A Coruña

REGULAMENTO

Regulamento Dúatlon Escolar XOGADE Santiago

INSCRICIÓNS

 

Documento de Inscricións (enviar a fegatri@hotmail.com e deportes.coruna@xunta.gal) ata o martes 15 de marzo ás 14:00 h.

 

SAIDAS

 

Información Seguro Deportivo:

http://fegatri.org/federacion/seguro-deportivo/

Entregas de Premios

-Os/as deportistas e/ou clubs que non estean na entrega de premios (salvo causa de forza maior) non os recibirán, e serán sancionados por desconsideración ao organizador e ao resto dos deportistas (segundo os estatutos en vigor). Aquel deportista ou club que non estea presente na chamada ao podio será sancionado con 25 e 50 euros respectivamente e non poderá participar ata o seu abono.*COVID19