2ª Prueba II Circuíto Nacional de Edades 2023- Cpto Xunta de Galicia de Péntatlon Moderno 2023

Lugo , Spain

REGULAMENTO Proba que outorga o título de Cpto Galego Información da proba Información Seguro Deportivo: https://fegatri.org/federacion/seguro-deportivo/ Entregas de Premios -Os/as deportistas e/ou clubs que non estean na entrega de premios (salvo causa de forza maior) non os recibirán, e serán sancionados por desconsideración ao organizador e ao resto dos deportistas (segundo os estatutos en vigor). […]