LEXISLACIÓN ANTIDOPAXE: CAMBIOS NORMATIVOS INTRODUCIDOS

22 de Febreiro de 2017

O pasado venres, 17 de Febreiro, o Consello de Ministros aprobou o Real Decreto-lei 3/2017, de 17 de Febreiro, no que se modifica a Lei Orgánica 3/2013, de 20 de Xuño, de protección da saúde do deportista e loita contra a dopaxe na actividade deportiva, adaptándose ás modificacións introducidas polo Código Mundial Antidopaxe de 2015 e que foi publicado no BOE o 18 de Febreiro.

Real Decreto Ley 3 2017

Circular FETRI 2.2017 – Principales modificaciones Real Decreto Ley

Quizáis che interese…