LISTADO PREINSCRITOS CURSO ADESTRADOR TRÍATLON NIVEL I -BLOQUE COMÚN

28 de Decembro de 2015

PREINSCRICIÓN Cuso BLOQUE COMÚN ADESTRADOR N1

NOME

APELIDOS

1

RAUL

BLANCO PORTO

2

JUAN CARLOS

BRION LEMA

3

CARLOS

BRION SAMPEDRO

4

JUAN CLEMENTE

DIAZ CHEDA

5

ANDRES

DOMINGUEZ SILVA

6

RAMON

FERNANDEZ LAGO

7

CRISTIAN

FERNANDEZ NIETO

8

JAVIER

GARCIA LOPEZ

9

JAVIER

GARCIA LOPEZ

10

FRANCISCO

GARCIA SEOANE

11

JOSU MIKEL

GUTIERREZ RAMOS

12

CELSO

LOPEZ VAZQUEZ

13

IVAN

PEREIRA IGLESIAS

14

ARMANDO

PIÑEIRO PEREZ

15

ANTONIO CARLOS

PUEY GOMEZ

16

MARCOS

RODRIGUEZ BALIÑA

17

MANUEL

ROSALES PAZO

18

FERNANDO

SILVARREY REDONDO

19

DAVID

TORRES GONZALEZ

20

JOSE ANGEL

TORRES GONZALEZ

21

PABLO

YAÑEZ VEGA

CONFIRMACIÓN DA INSCRICIÓN

                .- Xustificante de pagamento da cuota de inscrición a fegatri@hotmail.com

                Prazo.- Ata o 4 de xaneiro de 2016

                Nº de conta para o ingreso:     Banco Sabadell ES37 0081 5223 16 0001338040

                Cuota 255€

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR Á FEDERACIÓN

(Rúa Castelao, 21, ent2.- 27001 Lugo

–          2 Copias simples do DNI en Vigor

–          2 Copias compulsadas ou 2 certificacións orixinais de posuír o título de Graduado en

ESO/Equivalente ou superior

–          No caso de menores. Autorización de quen teña a titoría legal sobre o menor. Anexo II cuberto. Pode descargarse na seguinte ligazón:

ANEXO II_matricula_ensinanzas-deportivas-ciclo-inicial

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/anexoII_matricula_ensinanzas-deportivas-ciclo-final%20(1).pdf

           A documentación en orixinal deberá estar na Federación a máis tardar o luns 11 de xaneiro ás 14:00 h.

Quizáis che interese…