ABERTO PRAZO DE SOLICITUDE DE RECOÑECEMENTO COMO DEPORTISTA GALEGO/A DE ALTO NIVEL (DGAN)- (Xuño)

1 de Xuño de 2020

O pasado 23 d emaio publicouse no DOGA a Resolución do 14 de maio de 2018, da Secretaría xeral para o Deporte, pola que se aproba o modelo de solicitude para o recoñecemento da cualificación de deportista galego de alto nivel.

As solicitudes presentarse preferentemente de forma telemática,  Procedemento PR948A

No caso de solicitar o recoñecemento de xeito presencial os interesados deberán aportar o
ANEXO I. (solicitude) cuberto e asinado polo solicitante ou polo seu titor se é menor de idade e o
ANEXO II  ESP, (Certificación dos datos da federación deportiva- Solicitar á FETRI/FEPM resultados nacionais e internacionais)
Lembrase que para gardar os datos nos arquivos pdf editables debese imprimir o documento (pódese imprimir en pdf para asinar posteriormente de xeito electrónico)

Para máis información consultade a páxina  web da Secretaría Xeral para o Deporte ou no teléfono 881996367

 

 

Quizáis che interese…